Възпитаник на СА учи хората по света как законът на Нютон може да прогнозира международната търговия

Публикувано на вт, 18 окт. 2016
181 четения

Курс по теория и приложение на гравитацията в международната търговия изнася по света възпитаник на Стопанската академия „Димитър А. Ценов”. Йото Йотов завършва висшето си образование в Свищов през 2000 г., спец. „Международни икономически отношения”. Днес е пълноправен член на Алумни клуб МИО, носител на значката за особени заслуги за развитието на клуба и специалността. В момента е доцент по икономика в Drexel University във Филаделфия, САЩ. От 10 години се занимава и с научни изследвания, свързани с теорията на гравитацията в международната търговия. Преди две години разработва обучителния курс по поръчка на Световната търговска организация (СТО) и оттогава го е преподавал над 15 пъти – за служители на Световната банка, СТО, за американското и за канадското правителства, в различни институти и университети по света. До момента в курса са участвали магистри в края на обучението си, докторанти от сферата на международната търговия, научни изследователи, университетски преподаватели, представители на министерства и хора, занимаващи се с политика. Те определят курса като много успешен, защото е не само теоретичен, но има и практически приложения, които позволяват на участниците да оценяват ефекти от споразумения за свободна търговия.

За първи път доц. Йотов организира курс за страните от Източна Европа и избра да го проведе в Свищов. „Като възпитаник на Стопанска академия, аз искам да дам нещо обратно, да бъда във връзка с млади изследователи от родната Алма матер, и затова съм тук. Вече имаме един проект с колеги от Академията, надявам се да имаме и други в бъдеще”, сподели Йото Йотов. За курса в Свищов имаше регистрирани участници от City University of New York, Universidad Nacional Educaciуn a Distancia, Българска народна банка, Икономически университет – Варна, Народна банка на Република Македония, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и Централна банка на Русия. Част от участниците бяха преподаватели от катедра МИО, катедра „Маркетинг” и катедра „Бизнес информатика” при свищовското висше училище. „Емоцията от завръщането ми в Стопанска академия винаги е много силна, защото аз приемам Свищов като мой втори роден град, тук хората са като семейство”, споделя с усмивка доц. Йотов и с признателност си спомня за своите преподаватели като проф. Шишманов, проф. Горчева, доц. А. Саркисян, от които е получил много знания, помощ и подкрепа.

В своя курс по теория и приложение на гравитацията в международната търговия, лекторът сравнява уравнението на Нютон за гравитацията и това, което се извежда от икономическите теории. Според закона на Нютон, „силата, с която две материални точки се привличат взаимно е правопропорционална на произведението от масите им и обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях”. Според представената от доц. Йотов теория, от основите на икономиката, се извежда уравнението, че търговията между две страни е правопропорционална на продукта от масите им (измерван в БВП) и обратнопропорционална на търговските бариери между тях. „Двете уравнения изглеждат почти идентични и това за международната търговия работи много добре”, подчерта лекторът. По време на двудневния обучителен курс, той на практика показа на участниците как могат да прогнозират каква ще е търговията между две държави, ако се знае какъв им е БВП, дали говорят един и същ език, имат ли споразумение за международна търговия и какви са тарифите между тях. „Такива модели рядко се срещат в икономиката. Може да се предвиди с вероятност от 60% до 90% каква ще е търговията между две страни, а това в икономиката е много добра прогнозируемост”, коментира доц. Йотов. След приключване на двудневния курс, участниците получиха сертификати за успешно преминато обучение.

При поредното си гостуване в Свищов, доц. Йото Йотов се отдаде и на друга своя страст – „цар футбол”. Като студент той е участвал в академичния отбор по футбол, а сега е член и на алумни клуб „Легендите”, който обединява бивши възпитаници на Стопанската академия от различни поколения, любители на този спорт. След двудневния обучителен курс, доц. Йотов се включи в тазгодишната „среща на зеления терен” на клуба.

сн. личен архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново