В Златарица проведоха ден на толерантността

Публикувано на чт, 17 Ное. 2016
621 четения

Във връзка с Деня на толерантността, тази година МКБППМН в Златарица отправи предизвикателство към класните ръководители на двете училища и обществени възпитатели  от Център за превенция ”Отворено сърце”, а именно да накарат участниците  и всички около тях, да се замислят дали са толерантни към себе си, към другите, към природата, защото толерантността е в основата на интелигентните и мирни човешки взаимоотношения.

В СУ ”Св.св. Кирил и Методий”  училищния съветник Бела Димитрова и обществен възпитател Стефка Николова сформираха група от ученици с  т.нар. рисково поведение/уязвима група/, като целта беше да видят, съпреживеят и разберат, че добротата, уважението, разбирателството зависи само от тях. Под мотото „Ние също сме част от Вас” и в игри те „пропътуваха” по света и се запознаха с други култури и народи, доказаха, че може да работят заедно. В края на пътешествието  презентираха своите постери и постера на Центъра по превенция”Отворено сърце”, като ги споделиха с останалите ученици в училището. Местната комисия ги зарадва с интересни ученически пособия.

Под мотото „Уважавай различните от теб!” в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски” се отбеляза Международния ден на толерантността. В училището се организира информационна кампания, проведена бе анкета сред учениците, изработен постер с 10-те правила за толерантно отношение и азбуката за толерантност, представена бе и презентация. Денят завърши със спортна щафета, в която участваха ученици от всички класове. Класираните на първите места бяха наградени и почерпени, благодарение на съдействието на Местната комисия. В израз на толерантност наградените споделиха почерпката с останалите ученици, които ги подкрепяха.

Стефка Николова
Обществен възпитател към МКБППМН

loading...
Пътни строежи - Велико Търново