Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Свищов”

Публикувано на вт, 24 ян. 2017
206 четения

На 23 януари 2017 г. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Свищов”Стойността на проекта е  6 223 лв. и е до 30.04.2017 г.

Проектът  ще допринесе за постигане на общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение.

Общината предоставя „Топъл обяд” чрез Домашен социален патронаж на 30 потребители в работните дни от седмицата. От услугата могат да се възползват лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция  „Социално подпомагане“- град Свищов; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност).

Топъл обяд получават 13 лица от град Свищов, 9 лица от село Овча могила и по  2 от селата: Българско сливово, Козловец, Морава и Ореш.

Реализирането на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Свищов  ще развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Със средства по оперативната програма се дава възможност на тези лица да получават топъл обяд  през зимния сезон на  2017 г. Гарантирано е предоставяне на разнообразно седмично меню, с което се осигурява балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. към Агенция за социално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица .

loading...
Пътни строежи - Велико Търново