Само едно от 150 джипита е на възраст под 45 години

Публикувано на пн, 19 авг. 2019
415 четения

Само един от всички 150 общопрактикуващи лекари във Великотърновска област е на възраст под 45 г. Това показват данни на Регионалната здравна инспекция за 2018 г., като в сравнение с предходната година джипитата под тази възраст са били четирима. Основната възрастова група на личните лекари в региона е 45-64 г. или това са 144 души. Над пенсионна възраст са 5 лекари. В предпенсионна възраст (55-64 г.) са 80 общопрактикуващи лекари, от които 56 са жени. Заедно с колегите си, които вече са над пенсионна възраст, наброяват 57 % от всички практикуващи джипита. Любопитен факт е, че съотношението мъже/жени при личните лекари е 1 към 2.
По-различно е състоянието на възрастовия състав на работещите в първичната помощ дентални лекари. В отчелите дейност 176 индивидуални и 14 групови практики по дентална медицина са работили общо 209 лекари. Тези под 45-годишна възраст са 68 (около 33 %), а тези под 35 г. са 36, съответно около 17 на сто. Денталните лекари във възрастовите групи 55-64 и над 65 г., т.е пенсионна и предпенсионна, също са около 50 % от всички работещи, но разпределението в по-ниските възрастови групи остава благоприятно като тенденция. Съотношението мъже/жени е както при джипитата 1:2, но главно за сметка на лекарите в по-високите възрастови групи, където работят предимно жени.
Броят на регистрираните в лечебните заведения за първична медицинска помощ лекари не достига определения по Здравна карта брой, отчитат от РЗИ. И през 2018 г. във всички общини е регистриран недостиг. При 165 практики по здравна карта в областта има регистрирани 103 индивидуални практики и 14 групови с 39 ОПЛ титуляри. Предвид факта, че 6 от регистрираните лекари не работят с НЗОК, се очертава недостиг от около 30 джипита за областта.
С увеличението на необходимия брой лекари по дентална медицина в публикуваната Здравна карта през 2018 г. се отчита малък недостиг на работещите в областта. РЗОК са сключили договори с 203 лекари по дентална медицина в първичната помощ и в специализирана дентална помощ. Разпределението на зъболекарите е неравномерно, тъй като са концентрирани основно в двата големи общински центъра – Велико Търново (46 %) и Г. Оряховица (18 %).
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново