С рекламни брошури и 50 промоционални чаши администрацията в Свищов бори стреса

Публикувано на нд, 7 Дек. 2014
367 четения

400 рекламни брошури и 50 промоционални чаши с логото на Оперативна програма “Административен капацитет” ще популяризират повишаването на компетентността на 85 служители от администрацията в Община Свищов и борбата със стреса на чиновниците. Рекламните материали са част от проекта “Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, който се финансира с 90 750 лв. по ОПАК на ЕС.

В ефективно лидерство три дена ще се обучават 15 участника – кметът Станислав Благов, заместниците му, секретарят на Общината, кметски наместници, директор дирекция и началник-отдели. “Основната цел на обученията е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят”, е записано в проекта, привлякъл еврофинансирането.

45 служители в тридневен курс ще се учат на екипна ефективност. Предвижда се да бъдат запознати с най-съвременни методи и похвати за работа в екип, ефективно сътрудничество и мотивация чрез ролеви игри и повишаване на доверието между служителите. За три дена в курсистите трябва “да се култивират личностни компетенции и да се стигне до трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа”. В модула по лична ефективност 45 служители ще бъдат обучавани на креативно мислене, как да се борят със стреса и да си управляват работното си време. “Обученията са предназначени за по-широка аудитория и дават практически решения и инструменти за справяне с повечето често срещани житейски ситуации и проблеми, което ги прави еднакво приложими и в личен, и в служебен план”, се посочва в проекта за над 90 хил. лв.

За ден и половина ръководната администрация ще мине курс “Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС”. Обучението ще бъде проведено от Института по публична администрация.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново