Ремонти на улици и повече работни места са приоритетите на Община Горна Оряховица

Публикувано на нд, 7 Дек. 2014
922 четения

22 325 652 лв. е рамката на “Бюджет 2015” на Община Горна Оряховица. Предвидените средства са с 2 млн. лв. повече от старта на тази година. Подобряване на инфраструктурата, благоустрояване и инвестиции за основни ремонти на улици в общинския център и населените места, екология, повече работни места чрез въвеждане на комплексно обслужване на инвеститорите и подобряване на условията в детските градини и ясли чрез обновени детски площадки и ремонти на базите, са основните приоритети в бюджета за догодина, посочи кметът инж. Добромир Добрев. Той увери, че местните данъци и такси остават непроменени.

Общата субсидия за държавни дейности за общината по проект е 11 759 834 лв. за общинска администрация, oтбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални грижи и читалищата. За постоянната комисия за борба с противообществените прояви, издръжката на районните инспектори, денонощните оперативни дежурни и военните отдели се надяваме да получим 90 419 лв. В активната си работа ще навлезе доброволческият отряд, заяви кметът.

В образованието е предвидено завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища и детски градини ще е над 8,820 млн. лв. Увеличение има и за детските ясли, детските кухни и обслужването на здравните кабинети, като сумарно се предвиждат 722 596 лв. Работата в социалната сфера е обезпечена отчасти. Има увеличение на стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора и защитеното жилище. Но предстои тежко начало на годината заради спиране на част от проектите за лични и социални асистенти, както и за приемната грижа, коментира кметът на Горна Оряховица.

Приходите от местни данъци и такси и доходи от наеми са разчетени на 9 375 700 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 416 900 лв. Средствата за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 47 700 лв., но реално ще получим само 45 315 лв., ако написаното в тригодишната прогноза влезе и в закона за държавния бюджет за 2015 г. Догодина Общината ще плати 482 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци за доизграждане на новото регионално депо за битови отпадъци, посочи още градоначалникът.

Община Горна Оряховица увеличава парите за развитие на спорта, предвидени са 326 000 лв. Ще продължи изплащането на еднократна помощ от 50 лв. за всяко новородено дете. Предвидени са 10 000 лв. за подпомагане на даровитите деца и 5000 лв. за общинския фонд “Ин витро”. За звеното за обгрижване на хората в неравностойно положение отново се предвиждат 120 000 лв. и 1000 лв. за безплатни погребения на социално слаби без близки и роднини. 15 000 лв. са за борба с бездомните кучета.

След 30 години отново ще започнат разкопките на крепостта Раховец. Хижа “Божур” ще бъде предложена за основен ремонт по фонд “Красива България”.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново