Обявиха поредната обществена поръчка за новия болничен корпус

Публикувано на пт, 1 Февр. 2019
806 четения

Стартира нова обществена поръчка за изграждането на новия болничен корпус на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. До 5-и март е крайният срок за подаване на оферти и заявление за участие от фирми, които искат да го строят. Проектът включва изграждането на нова сграда в западна посока, свързана с Корпус В посредством топла връзка. Автомобилният достъп до новия обект ще се осъществява по изградената асфалтова площадка откъм северната страна на сградата.
Общата стойност на поръчката е 6 439 297 лв. Предвижда се дейности да бъдат разделени на два етапа – първият е с прогнозна стойност 3 897 491,60 лева без ДДС, а вторият 2 541 805,65 лева. Пълният размер на прогнозната стойност за изпълнение на Етап 1 ще се финансирана със собствени средства на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД, с които лечебното заведение разполага от продажбата на недвижим имот. Вторият етап ще бъде реализиран след осигуряване на финансиране. За него ръководството на болницата ще търси финансиране чрез заем или други механизми. Изпълнението на строително-монтажните работи е въз основа на разработен Инвестиционен проект при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
След изграждането на новия корпус единствено отделението по физиотерапия ще остане в старата сграда, а всички останали ще бъдат преместени в новата. По този начин годишно ще се спестяват над 500 000 лв. от транспорт, логистика и издръжка за тази база.
В средата на миналата година болничното заведение разтрогна договора със софийска фирма, която бе избрана за изпълнител на проекта след същата процедура, която предстои и сега, като причина бе обявено взаимно съгласие. През месец ноември м.г. бе стартирана отново обществена поръчка, но се наложило препроектиране на отделенията, спрямо стандарта за увеличение на площта им, както и на цялата застроена площ. Очакванията са след избора на изпълнител през месец март през април да стартират строителните дейности.
Александра ДИМОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново