Община Свищов получава близо 17 млн. лева по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Публикувано на ср, 24 юни 2015
402 четения

Кметът на Община Свищов Станислав Благов подписа Споразумение за 16 818 684, 82 лева с УО на ОПРегиони в растеж“ 2014-2020.

Подписването стана факт на 22.06.2015 г. по време на официална церемония в Националния музеен комплекс в София в присъствието на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова и заместникминистъра и ръководител на Управляващия орган на Програмата Деница Николова.

Парите са предназначени за реализиране на проекти за град Свищов и неговата периферия по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитиена ОПРегиони в растеж“ 2014-2020.

Община Свищов е една от 39-те общини в България, които ще изпълняват функциите на Междинни звена за избор и оценка на проекти по Оперативната програма.

Проектите и дейностите занапред ще бъдат реализирани в партньорство между двете страни. Предстои общините да изготвят инвестиционните си програми, да направят подбора на проектите и да ги представят пред Управляващия орган за одобрение.

Инвестиционните програми трябва да включват дейностите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и да са съобразени с реалните нужди на общините след провеждане на задълбочен териториален и демографски анализ, определящ силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата, както и стратегия за развитие.

Ръководството на Община Свищов предвижда близо 3,5 млн. лева да бъдат изразходени за проекти в населените места на общината.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново