Община Лясковец получава финансиране по проект „Да сбъдваме заедно мечтите си”

Публикувано на вт, 29 Сеп. 2015
341 четения

Община Лясковец подписа договор за финансиране на проект „Да сбъдваме заедно мечтите си”, финансиран от  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по приоритет: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът ще се реализира в партньорство с ОУ „П.Р.Славейков” село Джулюница за период от 9 месеца, като общата стойност на финансирането е  14 431.97 лева. Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства, чрез въвеждане на иновативни форми за засилване на интереса и мотивацията у ромските ученици към продължаване на образованието, приобщаване на родителите към дейностите по кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане, посещение и запознаване със спецификата на училища от региона с прием след 7 и 8 клас.

Новото в проекта е включване на обучение по социално предприемачество – усвояване на лидерски умения, вземане на решения, поемане на отговорност, насърчаване на инициативността и творческото начало, работа в екип, изграждане на умения за организиране на доброволчески и благотворителни инициативи. При разработване на проекта община Лясковец залага на организиране на интересни събития, чрез които да се насърчи участието на децата и родителите, като пролетни академии за ученици и родители, „Училище за лидери и предприемачи”, където в нетрадиционна и творческа атмосфера ще се работи с учениците от двата етноса.

Преки участници в проекта са 65 ученици от джулюнското училище и 20 родители, като децата са разделени на 5 групи и за първи път се включват и ученици, които са в самостоятелна форма на обучение. Групите ще работят в следните направления: развитие на речеви и комуникативни умения, професионално ориентиране и предприемачество, лидерство и благотворителност.

Очаквани резултати от реализацията на проекта са да бъде намален броя на децата, застрашени от отпадане от училище, да се повишат възможностите за продължаване на образованието на възрастни лица, както и да се повишат познанията и личностното развитие на учениците.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново