Община Лясковец кандидатства с три проекта за финансиране по проект „Красива България”

Публикувано на чт, 22 ян. 2015
546 четения

На 19 януари 2015 г. Община Лясковец представи три проекта на обща стойност 165 108 лева за финансиране по проект „Красива България”, кампания 2015 година. Предстои проектите да бъдат разгледани в рамките на един месец в Министерство на труда и социалната политика. Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, като всяка година се финансира от програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта.

Проект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на кметство село Мерданя” цели да се подобри състоянието на сградата на кметството в Мерданя, като се извърши авариен ремонт на покрива, както и ремонт на фасадите с подмяна на дограма и възстановяване на мазилки. С реализацията на проекта ще се възстанови облика, ще се подобрят експлоатационните характеристики, енергийната ефективност и условията за ползване на сградата на кметството, разположена в центъра на село Мерданя, в която освен административни, се предоставят и други услуги за населението – медицински кабинети и поща. Проектът е на обща стойност 63 397 лева.

Вторият проект „Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и изграждане на слънцезащитен навес в Детска ясла „Мир“ в град Лясковец” цели да се възстанови детската площадка за игра в двора на яслата, като се подменят негодните детски съоръжения с нови комбинирани съоръжения за игра, да се ремонтират увредените настилки в детската площадка и да се изградят слънцезащитни навеси на терасите на втори етаж на сградата на детската ясла. С реализацията на проекта ще се създадат много добри условия за разнообразни и пълноценни игри и занимания на децата. Общата стойност на проекта е 63 406 лева.

Третият проект с наименование „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец – УПИ I” е насочен към подобряване условията за ползване на бившата сграда на училището и читалището на село Козаревец, в която понастоящем кметството предоставя помещения за обществено обслужване на населението – пенсионерски клуб, ловно-рибарско дружество и др. Предвижда се ремонт на покрива и на фасадите, включително частична подмяна на дограма и възстановяване на мазилки. Проектът е на обща стойност 38 305 лева.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново