Новият ректор на Стопанска академия – Свищов ще следва основна цел – конкурентоспособност

Публикувано на вт, 2 юни 2015
1346 четения

35-годишната проф. д-р Теодора Димитрова, досегашен зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие“, бе избрана за ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов за мандатния период 2015-2019 г. Припомняме, че на 28 май т.г. с 82 % от гласовете на присъствалите 131 членове на Общото събрание, тя бе избрана да ръководи свищовското висше училище през следващите четири години.

В началото на заседанието проф. Димитрова представи своята концепция за развитието на свищовската алма матер през следващите четири години, като очерта стратегията си в няколко приоритетни области.

Преди всичко, тя насочи вниманието към основната цел в обозримото бъдеще на развитие на висшето ни училище: конкурентоспособност. „Вижданията ми за развитието на академията за периода 2015-2019 г. са разработени с ясната идея „Конкурентноспособност” в условията на неблагоприятни демографски тенденции в страната, динамика на пазара на труда и засилваща се конкуренция между висшите училища чрез предлагане на висококачествени образователни услуги и научни резултати, ориентирани към потребностите на студентите, обществото и потребителите на кадри. И идеята „утвърждаване на водещата позиция на Стопанска академия като притегателно образователно и научно средище в национален, регионален и европейски мащаб“, изтъкна в своето експозе проф. Димитрова

Сред главните акценти, които тя изведе на преден план, е по отношение на образователната дейност, подчертавайки пазарната ориентираност и конкурентоспособност на предлаганите услуги (образователна политика, образователно портфолио, учебен процес); кампания за потребители на образователни услуги; управление качеството на обучението; оценяване и акредитация.

В областта на научноизследователската дейност проф. Димитрова посочи: разширяване диапазона на научноизследователските проекти, научните изследвания и публикации, научната периодика и научните форуми. По отношение на управленската политика усилията на управленския екип ще бъдат насочени към качественото кадрово осигуряване и академично развитие; развитие на материално-техническата и информационна база; осигуряване на стабилна финансова и социална политика; обществена активност. Базирайки се на извоюваните позиции на академията в областта на международната дейност, проф. Димитрова очерта посоките на развитие на международната мобилност и активност. Специално внимание в нейното изложение бе отделено на студентската политика, очертавайки насоките на работа по отношение мотивацията на студентите, кариерното им развитие, по отношение на финансовите стимули и социално-битовите условия, както и студентската активност в живота на висшето училище.

„За мен СА е повече от работа, тя е кауза в развитие, която не търпи отлагане в условията на динамика, конкуренция, национална икономическа и политическа нестабилност и демографски разрези”, каза още проф. Димитрова.

сн. пресцентър Стопанска академия

loading...
Пътни строежи - Велико Търново