Нова площадка за безопасност на движението по пътищата откриха в джулюнското училище

Публикувано на чт, 18 апр. 2024
114 четения

Състезание по Безопасност на движение по пътищата се проведе на 17 април 2024 година в ОбУ „П .Р. Славейков“, с. Джулюница. То бе подкрепено от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец в рамките на превантивната й дейност за тази година.

Със състезанието се откри официално новата площадка за БДП, финансирана по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Организатор бе училищната комисия по безопасност на движението и преподавателите по предмета.   Безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми. Той е особено актуален днес, тъй като е пряко свързан, както с опазване живота и здравето на децата, така  и с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре.

Състезанието стартира с демонстрация на робота Всезнайко, който знае всички правила за безопасно движение по пътя и никога не греши. Последваха игри и задачи, които имаха за цел да затвърдят  знанията за правата и задълженията на участниците в пътното движение като пешеходци, велосипедисти и пътници.  Участниците от 1 и 2 клас имаха задача да изберат най-безопасния маршрут от училище до библиотеката, магазина и до дома си. Третокласниците и четвъртокласниците участваха във велощафета по зададен маршрут, а учениците от пети и шести клас премериха знанията си за видовете пътни знаци и тяхното значение. Естествено, най-трудната задача бе поставена на седмокласниците, които с помощта на навигацията трябваше да достигат на посочен адрес с помощта на автомобил, велосипед или пеша.

Надпреварата завърши с викторина, като всички участници получиха награди, осигурени от Местната комисия при Община Лясковец.

Състезанието имаше за цел да подкрепи възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя и спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подрастващите демонстрираха придобитите знания и умения за правилата за движение по пътищата,  като вземаха самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътното платно.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново