Намаляват болните от туберкулоза

Публикувано на вт, 24 Мар. 2020
259 четения

47 души са регистрираните пациетни с туберкулоза през 2019 г. във Великотърновска област, показват данните на Регионалната здравна инспекция. За януари и февруари тази година в областта са установени 10 души със заболяването. Тази година мотото на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, е: „Време е!” – за свят без туберкулоза! Време е за действие!“. За последните 10 г. в България e налице тенденция за намаляване заболяемостта от туберкулоза. От 38,5 на 100 000 души население през 2008 г., през 2018 г. броят на лицата с туберкулоза вече е до 18,3 на 100 000 души население. Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2019 г. е 1344, спрямо 1358 за 2018 г. За сравнение, техният брой през 2008 г. е 3150.

Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи от 35 до 44 г. (21 %), над 65 г. (21 %) и 55-64 г. (19 %). През 2019 г. се отчита значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата от 0 до 17 г. Регистрирани са 67 случая или 5 % от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2018 г. са регистрирани 90 деца с туберкулоза, а за сравнение през 2008 г. техният брой е 282.

Въпреки намаляването на заболяемостта у нас, все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите Кюстендил, Враца, Сливен, Ямбол,  Габрово,  Смолян и Перник.

Намаляването на разпространението на заболяването у нас е резултат от изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза 2017-2020 г.”. По данни на програмата процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80 % през 2007 г. до 84 на сто при пациентите, започнали лечение през 2017 г.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулоза са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. За целта ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, медикаменти за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

В дейностите по изпълнение на националната програма активно участват специализираните лечебни заведения, регионалните здравни инспекции и неправителствените организации, работещи с уязвими групи. По Програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения, едно от които е Специализираната белодробна болница „Д-р Трейман“ във В. Търново.

Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново