Над 100 домоуправители се включиха в среща по темата за санирането организирана от Община Горна Оряховица

Публикувано на чт, 22 ян. 2015
530 четения

Над 100 домоуправители дойдоха на срещата, организирана от Община Горна Оряховица за санирането на жилищните сгради. Те имаха възможността да разговарят с екипа от Общината, който ще бъде ангажиран със санирането. Един от основните въпроси, дискутирани на срещата бе подготовката на документите за сформиране на Сдружение на собствениците. Разяснена бе Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради, която е насочена към обновяване им и цели да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

По Програмата могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едропанелен кофраж). Минимален брой на апартаментите в сградата – 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение. Програмата ще обхване всичките 264 общини в страната.

Първата стъпка при кандидатстването е да бъде регистрирано Сдружение на собствениците по реда на Закона за етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ. За целите на програмата е необходимо да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата. Втората стъпка е да се вземе решение за обновяване на сградата (с минимум 67 % собственост на идеални части от общите части в сградата). Необходимо е също всички собственици да дадат съгласие съответната община да реализира всички дейности по сградата. На етап изпълнение на дейностите по сградата, трябва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.

Следващата процедура при кандидатстване е Сдружението на собствениците да подаде заявление в общината. Общината от своя страна приема документите за кандидатстване, оценява, одобрява или отхвърля. За одобрената сграда се сключва споразумение между Общината, Сдружението на собствениците, българската банка за развитие и представител на държавата (Областен управител).

В задълженията на Общината влиза избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата: извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт; извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата; проектиране и изпълнение на строително – монтажните работи; строителен и авторски надзор.

По Програмата ще се финансират дейности по конструктивно укрепване на сградата; обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.); топлоизолация и подмяна на дограма; ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата; изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели; ремонт на електроинсталация в общите части на сградата; енергоефективни мерки в асансьорите. Програмата не включва закупуване на нови радиатори, нови асансьори и вътрешно обзавеждане и оборудване.

В Информационния център на Община Горна Оряховица, на разположение на гражданите има брошури с информация за Националната програма и бланки на заявленията за регистриране на Сдружение на собствениците.

На Интернет страницата на Общината в секция „Важно”

са публикувани методическите указания по Националната програма и приложения с образци на необходимите за кандидатстване документи. Указанията ще бъдат разгледани на заседание на министерския съвет на 28 януари. Ако бъдат направени промени, на сайта на общината ще бъдат качени коригираните варианти на указанията и на документите за кандидатстване.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново