Извънредно заседание на Общински съвет-Лясковец

Публикувано на чт, 15 ян. 2015
402 четения

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, председателят на общинския съвет, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.01.2015 г. (петък), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:

 

1.     Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2015 г., мярка Мо2 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и изграждане на слънцезащитен навес в Детска ясла „Мир“ в град Лясковец“.

2.     Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2015 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец – УПИ I“.

3.     Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2015 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново