Хуманитарна гимназия ще обучава бъдещи библиотекари

Публикувано на ср, 11 Апр. 2018
325 четения

Профилирана хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” е най-старото училище в област Велико Търново и има над 138-годишна история. Наследник е на откритата през 1880 г. Общинска мъжка гимназия “Свети Кирил”. Нейни възпитаници са писателите Кирил Христов, Ангел Каралийчев, Петко Тодоров, Асен Разцветников, Владимир Русалиев, Иван Мешеков, Антон Дончев, Камен Зидаров, Серафим Северняк, Стефан Дичев, артистът Константин Кисимов, художниците Деню Чоканов и Борис Денев и още много деятели на културата и науката. Сградата на училището е архитектурен паметник на културата.
За новата учебна година ПХГ ще осъществява прием в три специалности “Журналистика и връзки с обществеността”, “Библиотечно-информационни науки и архивистика” и “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”.

Библиотечно-информационни
науки и архивистика

Областта на образованието, в която се изучава професията, е “Журналистика, масова комуникация и информация”, а професионалното направление е “Библиотечно-информационни науки и архивистика”.
Обучението в специалността е насочено към подготовка на специалисти за различни културни институции – библиотеки, музеи, архиви, културно-информационни центрове и др. Предвижда се провеждане на учебна практика със съдействието на РНБ “П. Р. Славейков”.
В отраслова професионална подготовка се включват предметите: История на изкуството; Компютърна графика; Рисуване; Предпечатна подготовка; Фотография и видеотехника. В специфична професионална подготовка се включват предметите: Библиотекознание; Основи на библиотечното дело; Автоматизация на библиотечната дейност; Архивистика; Книга и книгоиздаване; Информационен мениджмънт. Акцент в учебната практика са предметите Библиотекознание и Автоматизация на библиотечната дейност.
Изучаваният първи чужд език продължава в ХI и ХII клас като чужд език по професията.
Изходящото образователно равнище е завършен XII клас с придобита трета степен на професионална квалификация.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново