Хуманитарна гимназия обяви прием по терапия и рехабилитация

Публикувано на вт, 3 апр. 2018
809 четения

Профилирана хуманитарната гимназия “Св. св. Кирил и Методий” е най-старото училище в област Велико Търново и има над 138-годишна история. Наследник е на откритата през 1880 г. Общинска мъжка гимназия “Свети Кирил”. Нейни възпитаници са писателите Кирил Христов, Ангел Каралийчев, Петко Тодоров, Асен Разцветников, Владимир Русалиев, Иван Мешеков, Антон Дончев, Камен Зидаров, Серафим Северняк, Стефан Дичев, артистът Константин Кисимов, художниците Деню Чоканов и Борис Денев и още много деятели на културата и науката. Сградата на училището е архитектурен паметник на културата.
За новата учебна година ПХГ ще осъществява прием в три специалности “Журналистика и връзки с обществеността”, “Библиотечно-информационни науки и архивистика” и “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”.

Терапия и рехабилитация
Изпълнител на термални процедури

Наименование на специалността – “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”

Степен на професионална квалификация – II
Приемът в паралелката с професионално направление “Терапия и рехабилитация” се реализира в три поредни учебни години и се превръща в традиция за училището. За учебната практика се използват базите на физиотерапевтични отделения, балнео и спа центрове на територията на област В. Търново.
В предходните години е отчетена липсата на медицински лица и рехабилитатори, което е реална предпоставка за професионална реализация на завършващите ученици в тази специалност.
Още в първата година на обучението си учениците изучават медицински дисциплини като: “Ергономия и хигиена на работното място”, “Професионална етика и комуникация”, “Анатомия и физиология”. През следващите учебни години е засилено обучението в учебна практика и учениците посещават физиотерапевтични отделения, спа и уелнес центрове в часовете по Термални процедури и специализирана техника и Физикална терапия и рехабилитация.
Други изучавани дисциплини са: “Видове заболявания”, “Фармакология”, “Ортопедия, травматология и ортотика”, “Латински език”.

Завършилите тази специалност могат да работят в доболнична помощ, спа и уелнес центрове, да оказват помощ с извършване на термални процедури като физиотерапевти и рехабилитатори.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново