До 1 март ще бъдат изпратени съобщенията за дължимите местните данъци за 2015 г.

Публикувано на пт, 16 Ян. 2015
507 четения

До 1 март ще бъдат изчислени, отпечатани и изпратени съобщенията за дължимите данък върху недвижими имоти и таксата за битови отпадъци за 2015 г., информира дирекция „Местни данъци и такси” при Община Горна Оряховица. Заплащането на налозите за настоящата година може да се извърши и на две вноски. Първата вноска е до 30 юни, а втората – до 31 октомври. Гражданите, които платят цялата сума на дължимите данъци до 30 април, ползват отстъпка от 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства за 2015 г. също може да се плати на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври. И при този налог, предплатилите цялата сума до 30 април ще ползват 5 % отстъпка.

На четири вноски може да се направи плащането на патентния данък. Първата е до 31 януари, втората – до 30 април, третата – до 31 юли и четвъртата вноска е до 31 октомври. Ако до 31 януари се подаде данъчната декларация и в същия срок се плати пълния размер на патентния налог, данъкоплатецът ползва отстъпка от 5 на сто.

Данъчно задължените лица, предлагащи нощувки, подават данъчна декларация по образец до 30 януари 2015 г. Дължимият туристически данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Собствениците на кучета могат да подават декларация в дирекция „Местни данъци и такси” в тримесечен срок от придобиването ми. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март или в едномесечен срок от придобиване на кучето.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново