Държавата отпусна средства за ремонт на църкви в община Свищов

Публикувано на нд, 10 Юли 2016
349 четения

По инициатива на общинското ръководство през първата половина на 2016 г. църковните настоятелства на няколко църкви в община Свищов, съвместно с кметовете по места, написаха писма до Дирекция по „Вероизповедания” в Министерски съвет и съответно до Великотърновската епархия, с молба да им бъдат отпуснати средства за належащи ремонти. Към писмата бяха приложени съответните количествено-стойностни сметки за необходимите ремонти в  съответните църкви.

След активно съдействие от страна на кмета на община Свищов Генчо Генчев, от Дирекция по „Вероизповедания” към МС отпуснаха средства за църковните храмове. През май и юни пет от населените места получиха писма, чрез които бяха уведомени, че по сметката на Великотърновската митрополия са отпуснати средства за строително-ремонтни дейности. Църквите, които получиха целева държавна субсидия са: храм „Св. архангел Михаил” – с. Александрово, храм „Св. Димитър” – с. Горна Студена, храм „Св. Йоан Рилски” – с. Драгомирово, храм „Св. Димитър” – с. Козловец и  храм „Св. Параскева” в с.Червена.

В с. Александрово средствата в размер на 6000 лв. ще бъдат изразходвани за оформяне на преддверието, където ще бъде поставен гипсокартон, теракот и входна врата. Подът на църквата ще бъде основно ремонтиран и ще се положи ламинат;

В с.Горна Студена 5000 лв. ще бъдат изразходвани за ремонт на покрива. В с. Драгомирово, със средствата в размер на 6000 лв. вече е подменена част от храмовата дограма;

В с.Козловец предстои ремонт на покрива и фасадата на храма за 5000 лева. В с. Червена със 6000 лв. ще ремонтират покрива.

След ремонтните дейности в срок до 15 декември 2016 г. в Дирекцията по „Вероизповедания” ще бъдат изпратени заверени копия от разходно-оправдателните документи, с които ще се удостовери, че отпуснатата държавна субсидия е усвоена и разходите са направени  строго целево.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново