Дългосрочен общински дълг поема община Павликени заради новото депо за отпадъци

Публикувано на нд, 25 ян. 2015
405 четения

Дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД поема община Павликени след решение на общинския съвет на извънредна сесия в началото на седмицата. Максималният размер на дълга е 691 724 лева. Средствата са нужни за финансиране на по-нататъшното изграждане на регионалната система /депото / за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).

Мащабният проект за управление на отпадъците, в който община Павликени участва заедно с общините Никопол, Левски, Свищов и Белене е на стойност малко над 43 млн. лева. Безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фон на Европейската общност за този проект е в размер на 40,7 млн. лева, а делът на общините – партньори в съфинансирането общо е в размер на 2,4 млн. лв. Процентно на община Павликени се падаше 543 668 лева собствено участие във финансирането на големия проект. Първа копка на обекта беше направена през есента на 2013 година, тази година той трябва да влезе в действие. Депото за твърди битови отпадъци се изгражда на площ от 174 декара на прощадка край село Санадиново, община Никопол, която има водеща роля в реализацията му. Поради голямата отдалеченост, край Павликени се строи претоварна площадка в района на сегашното градско сметище върху площ от 10 декара. Очаква се в готовия му вид цялото съоръжение да приема годишно около 36 000 тона твърди отпадъци, то ще обслужва район , в който живеят около 100 000 души.

След последващ контрол по изпълнението на проекта и тематичен одит е наложена финансова корекция на финансирането му в размер на 10 на сто или за 3 077 064 лева. Според процентното участие на община Павликени в общото съфинансиране, нейното задължение нараства с посочените 691 724 лева. Срокът на погасяване на дълга е 7 години. Обезпечаването му ще става с приходите от местни данъци и такси, услуги и права, предоставяни от общината, от приходите от общинска собственост и от други собствени общински приходи.

Елка СПАСОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново