От 330 до 475 лв. варират таксите в Центъра за квалификация при ВТУ

Публикувано на пт, 13 Окт. 2017
421 четения

От 330 до 475 лева варират таксите за обучение в Центъра за квалификация на Великотърновския университет. Те бяха утвърдени с решение на Академичния съвет на висшето училище.
Най-високи – в размер на 450 лева, са тарифите за задочно обучение на студентите от специалностите “Консултативна психология” и “Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст”. Подготовката за ресурсен учител и придобиване на учителска правоспособност ще струва 430 лева, а за педагогическа психология ще се заплаща 420 лева. Желаещите да учат здравен мениджмънт ще трябва да приготвят 350 лв. на семестър.
В дистанционната форма на обучение най-висока – 475 лева, е таксата за учителска правоспособност. Следват организационна психология – 465 лева, бизнес информационни технологии и информационен мениджмънт – 375 лева, управление на образованието и семейно консултиране – по 365 лева. Обучението по международен туризъм, арттерапия и трудотерапия и психология е по 355 лева, а по библиотекознание и библиография – 330 лева.
Срокът на обучение във всички специалности е два семестъра. Центърът организира краткосрочен курс от 60 учебни часа по комплексно компютърно обучение на цена 120 лева. Изпитът за компютърни знания и умения е 50 лева. Таксите важат за новоприетите специализанти. Срокът за кандидатстване в задочно обучение е до 20 октомври, а в дистанционната форма до 31 октомври за учебната 2017/18 година.
З. ГЕОРГИЕВА

Пътни строежи - Велико Търново