В Стражица откриха медицински център по проект на Световната банка

Публикувано на ср, 1 Юли 2015
585 четения

Центърът за ранна интервенция по проекта “Услуги за социално включване на уязвими деца от Община Стражица” бе официално открит днес в Стражица. Лентата на ремонтирания обект прерязаха кметът на Общината инж. Детелина Борисова и зам.-кметът Стефан Иванов. Чрез този проект се предоставят пет напълно нови социални услуги в общината. Благодарение на средствата, осигурени от Световната банка, които възлизат на 658 574 лева, е осигурено по-доброто качество на живот и се осигурява превенция и подобряване на здравния статус на най-уязвимите групи деца от 0 до 7-годишна възраст не само в град Стражица, а и още в 20 населени места. На събитието присъстваха още председателят на ОбС Илиян Маринов, експерти от общинската администрация и от дирекция “Социално подпомагане”, както и представители на екипите, които обслужват целевите групи и на самите целеви групи. Енорийският свещеник йеромонах Димитрий отслужи водосвет за здраве. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин изпрати поздравителен адрес. В приветствието си инж. Борисова подчерта, че проектът е с доказан социален ефект. “С удовлетворение мога да съобщя, че напредъкът ни по този проект, в сравнение с други български общини, които също го изпълняват, е много осезателен. Ние сме от водещите общини, въвели широка гама от услуги, които обхващат доста голяма по своята численост целева група от над 2000 деца и техните родители.”
Още през август м.г. стартира първата услуга по проекта – “Здравно консултиране на деца”, по която са обхванати 581 деца. През тази година са въведени още и услугите “Ранна интервенция на уврежданията”, “Формиране и развитие на родителските умения”, “Семейно консултиране и подкрепа” и “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”. По проекта, съобразно спецификата на услугите, са назначени екипи, които включват: педиатър, медицински сестри, медиатори, стоматолог, рехабилитатор, психолог, логопед, юрист, гинеколог, акушерка, социални работници и социален координатор на услугите.
Проведените обучения, клинични прегледи, консултации и различни специализирани процедури на децата и техните родители, които са преобладаващо от малцинствен произход, дават резултати и повишават нивото на здравната компетенция в тези рискови групи и подобряването на здравния им статус. Обученията и консултациите се провеждат в качествената среда, благодарение на извършените ремонти на кабинетите и помещенията в МЦ в Стражица, и в ЦДГ в с. Камен, където има голямо представителство на целевата група.
В кабинетите са създадени съвременни условия чрез осигурените офис оборудване и здравна апаратура по проекта. Освен успешното предоставяне на петте социални услуги, предстои през летните месеци сформиране на две групи от деца в предучилищна възраст, които ще получат допълнителна подготовка “За равен старт в училище”, преди встъпването им в първи клас.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново