В 15 проби питейна вода в областта са открити отклонения от нормите

Публикувано на вт, 25 окт. 2022
526 четения

Установени са отклонения от нормите в пробите питейна вода на няколко населени места в областта, показват данните от мониторинга за третото тримесечие на Регионалната здравна инспекция. От 66 изследвани проби питейна вода от централни водоизточници 3 проби са нестандартни по микробиологични показатели и 12 броя по химични показатели. В пробите от Козаревец и Марян са установени Ешерихия коли и коли форми, а в тази от Буковец са открити коли форми. От РЗИ уточняват, че взетите контролни проби са били стандартни по микробиологични показатели.
Относно отклоненията по химични показатели от инспекцията посочват, че в пробата от Българско Сливово е установено желязо. Нитрати са открити във водата на Горна Липница, Патреш, Горна Студена, Козловец, Совата, Хаджидимитрово, Виноград, Горски Сеновец, Камен, Каранци и Долна Липница.
През третото тримесечие е осъществен контрол над 4 ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели. През отчетния период са изследвани 6 броя проби води от местни обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода са установени в 1 проба по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 2 броя.
Изследвани са и 4 проби води от минералните водоизточници в областта по микробиологични показатели и всички отговарят на изискванията на Наредба No14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Не е извършено пробонабиране от минералния водоизточник в село Обединение поради извършване на ремонтни дейности на съоръженията.
През отчетния период са издадени общо 5 предписания, от които 4 до управителя на “ВиК Йовковци” ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода, отговаряща по микробиологични показатели за селата Марян, Козаревец и Буковец и извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните обекти и съоръжения в село Совата. Издадено е и до кмета на село Габровци за маркиране на местния водоизточник с траен надпис “Водата е лоша за пиене!” и предприемане на необходимите действия за почистване на каптажа. За периода няма издадени актове и заповеди, посочват от здравната инспекция.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново