В 15 проби питейна вода са установени отклонения от нормите, отчитат от РЗИ

Публикувано на пт, 11 Ное. 2022
462 четения

66 проби питейна вода от централни водоизточници са изследвани през третото тримесечие на годината, показва доклад на Регионалната здравна инспекция. От тях 3 са нестандартни по микробиологични показатели и 12 броя по химични показатели. Отклоненията по микробиологични показатели са в две проби в Козаревец и Марян по показатели с безусловно здравно значение Ешерихия коли и показател с индикаторно значение коли форми, в Буковец също са установени коли форми. От РЗИ уточняват, че взетите контролни проби са стандартни.
По химични показатели отклонения са установени в няколко села. В Българско Сливово са открити завишени нива на желязо, а нитрати са открити в пробите от Горна Липница, Патреш, Горна Студена, Козловец, Совата, Хаджидимитрово, Виноград, Горски Сеновец, Камен, Каранци и Долна Липница.
През тримесечието е осъществен контрол над 4 ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, като всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели. През отчетния период са изследвани 6 броя проби води от местни обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на санитарно-техническите норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода са установени в една проба по показател коли титър, а по химични показатели – нитрати, са нестандартни две проби.
През тримесечието здравните експерти са изследвали 4 проби води от минералните водоизточници в областта по микробиологични показатели и всички отговарят на изискванията. Единствено от минералния водоизточник в село Обединение не е взета проба, тъй като се извършват ремонтни дейности на съоръженията.
През тримесечието са издадени общо пет предписания, от които четири до управителя на “ВиК Йовковци” ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за селата Марян, Козаревец и Буковец и извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните обекти и съоръжения в село Совата, както и едно до кмета на село Габровци за маркиране на местния водоизточник с траен надпис “Водата е лоша за пиене!”. За него е издадено предписание за предприемане на необходимите действия за почистване на каптажа. През периода няма издадени актове и заповеди, уточняват от здравната инспекция.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново