Смяната на личния лекар може да се направи и онлайн

Публикувано на пн, 12 Дек. 2022
611 четения

До края на декември всички здравноосигурени лица могат да сменят своя общопрактикуващ лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общопрактикуващ лекар. Документът може да се изтегли и от сайта на НЗОК – www.nhif.bg.
Националната здравноосигурителна каса предоставя възможност смяната на личния лекар да става и онлайн. Това се осъществява в рубрика “Е-услуги”, линк “Преглед на досие от здравноосигурените лица”, “Вход с цифров сертификат”, меню “Избор на личен лекар”. Формулярът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.
Не е необходимо здравноосигурените да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса.
От НЗОК напомнят, че при временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, здравноосигурените лица имат право на временен избор на джипи. При него лицето има право да получава първична извънболнична медицинска помощ при общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна. За целта трябва да се попълни регистрационна форма за временен избор. След изтичане на срока здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново