Проф. д-р Свилен Маслянков: “Профилактиката е много важна за лечението на рака”

Публикувано на нд, 21 апр. 2024
427 четения

“Ракът е лечим, но за това са много важни профилактиката, своевременното му откриване и правилната диагноза. При намирането му в най-ранния първи стадий в 95% от случаите има успеваемост в лечението. Има хора, при които дори в четвърти стадий, при правилна терапия, живеят още пет години. Лечението на заболяването е съвместно дело на лекаря и пациента. То е една комбинация от облекчение на тялото и мобилизация на духа, както и резултат от един комплексен подход и терапия. Един сам хирург, колкото и да е добър, трудно може да излекува рака. Нужна е една добре обмислена стратегия, във всяка стъпка, на която да участват лекари специалисти с различен профил. Трябва да се направи така, че ракът трябва да не може да превъзмогне собствените системи на пациента. Той трябва да се превърне в една хронична болест.”
Това бяха само малка част от акцентите, които засегна при срещата си с великотърновци изтъкнатият наш онкохирург проф. д-р Свилен Маслянков. Това е първата от поредицата инициативи по идея на председателя на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, които ще се провеждат под мотото “Велико Търново е любов”. Под този наслов в бъдеще ще се провеждат срещи-лекции с именити и изтъкнати търновци, които работят и живеят извън общината. Събитията са възможност за дискусии по теми от различни обществени сфери.
Първият от гостите беше избрал един доста интересен начин за презентация на своя живот и професионална реализация, не под формата на дълга скучна научна реч, а чрез слайдове на широк екран. В представянето му непрекъснато се вплитаха личният и професионалният му живот, успехите и трудностите по пътя на реализацията им. В своята съвкупност те показаха, че пътят до успеха и сбъдването на мечтата не винаги е лесен и утъпкан и често за постигането му се искат жертви от различен характер.
Свилен Маслянков е роден във Велико Търново. Завършва ПМГ “В. Друмев”, а през 1997 г. Медицинския университет в София. Лекарската си кариера започва в старата столица, в Онкологичния диспансер, където има възможността да се учи от по-възрастните и опитни свои колеги. “Аз станах хирург във Велико Търново”, признава д-р Маслянков и благодари на бившата шефка на диспансера д-р Мария Рачева и на бившите свои колеги, сред които се открояват имената на д-р Георги Костов и д-р Георги Атанасов, които днешният професор определя като своите първи учители в хирургията. “Бързо се вклиних в колектива, а най-добре винаги ми е било в операционната зала и между анестезиолозите. Медицината обаче не е само в операционната зала. А хирургията е широкообхватна наука и опитът се трупа бавно и трудно, учи се до живот”, споделя д-р Маслянков.
В началото на новото хилядолетие младият лекар вече е избрал за своята специалност най-трудното заболяване, на чието изучаване посвещава професионалната си кариера. В 2002 г. той среща своя пръв научен ръководител проф. Любомир Ковачев. А през следващата година излиза и първата му научна статия. Посоката на изследване на търновския лекар в тези години е карциномът на ректума и то не само посоките на практическото му лечение, а и връзката между лекаря и пациента в процеса на лечението. “Лечението на рака е и начин на мислене. Пациентите не трябва да бъдат оставени в неведение. Те трябва непрекъснато да бъдат информирани и подготвени психологически за това, което им предстои, и да знаят за последиците от лечението. Заболяването трябва да се оглежда от всеки възможен ъгъл. При лечението да се използват модерните средства и апарати, но и класическите средства. Лечението да бъде интердисциплинарно и да включва: хирургия, химио- и лъчетерапия. Има пациенти, които се отказват да живеят заради последиците от оперативното лечение. Аз трябва да бъда освен лекар и добър психолог, за да зная как да казвам на пациентите за тези последици. Те не трябва да бъдат лъгани, заблуждавани само за да не бъдат загубени като пациенти”, обяснява д-р Маслянков.
Преломна за младия лекар е 2011 г., когато получава предложение за работа от Александровска болница. Започва в началото на 2012 г. и успешно защитава докторска дисертация в Медицинския университет в Пловдив. Темата е “Измерване качеството на живота на пациенти с рак на ректума – възможност за прецизиране на оперативното лечение”.
След преместването си в новата болница търновецът изпитва затруднения. “В началото ми се наложи да работя сам, без собствен екип, в много трудни условия. Тогава ме спасиха пациентите, професионализмът и упоритостта”, споделя д-р Маслянков. Въпреки трудностите, той не спира да повишава професионалната си подготовка. Публикува статии в научни издания, участва в престижни международни медицински форуми, където попива и учи. Едно от най-ценните му посещения е в първия в Европа Център по колоректална хирургия, разполагащ с тренажори и симулатори, където лекарите могат да видят и да изпитат на практика и най-смелите си идеи. През 2015 г. д-р Свилен Маслянков публикува монографията си “Рак на ректума – медицински аспекти”. Две години по-късно получава и възможността да специализира в Москва. Признава, че хирургията е неговият живот. “Там се чувствам истински полезен и реализиран. Сбъднах мечтата си. Направил съм успешно най-сложните операции в коремната хирургия”, доволен е от постигнатото д-р Маслянков.
През 2017 г. той се насочва към нов проект, свързан с карцинома на гърдата. Търси нови и по-ефикасни поглед и подходи към лечението на една стара болест. Те са свързани главно с органосъхранение и онкопластична хирургия, вместо практикуваното досега премахване на гърдата, което има трайно осакатяващ характер. В практиката си д-р Маслянков вече има и няколко случая на едновременна операция и лъчетерапия. Все по-широко вече се налага и използване на импланти. Съществуват и възможности за реконструиране на отстранени вече гърди, с което се връща самочувствието и се подобрява животът на пациентите. И тук, както при ректалния рак, ранното диагностициране и правилната диагноза са много важни.
“Между 6-8 % от рака на гърдата в България или около 300 жени могат да бъдат спасени чрез профилактична хирургия”, категоричен е лекарят. И при лечението на този вид рак е категоричен, че преди да се пристъпи към определяне на лечението, проблемът трябва да се огледа внимателно. “Около 20-25% от формите на рака на гърдата са агресивни и затова трябва да се извърши предоперативно лечение, за да се избегнат рецидиви”, твърди лекарят.
Той обясни, че за лечението е необходимо първо чрез дебелоиглена биопсия да се докаже видът на злокачественото образувание. След това да се направи изследване с пет скенер, с което да се види колко е напреднала степента на заболяването. И след това може вече да се премине към предварителната химиотерапия.
Един от основните въпроси, които вероятно всеки си задава, е за факторите, които могат да отключат или да предизвикат появата на онкологично заболяване. Сред българския народ е разпространено схващането, че ракът се предизвиква основно от лошата храна, мръсния въздух, както и от стреса. Проф. д-р Свилен Маслянков също потвърждава това становище. “Има йонизиращи лъчения, авариите в централите в Чернобил и Фукушима. През храната и водата тези вредни лъчения влизат в телата ни и там ние не можем да направим нищо, за да го предотвратим. Но поне това, което можем, е да го отстраним и предотвратим. Трябва да се стремим към по-здравословен начин на живот, правилно хранене, повече спорт, да кажем “стоп” на цигарите и да се стремим към отстраняване на вредностите”, съветва д-р Маслянков. Той коментира и някои несъвършенства в българското здравеопазване по отношение на онкозаболяванията. Така например у нас все още не се практикува масовото генетично тестване на пациенти, наследствено предразположени.
В научната си кариера докторът има 186 публикации и над 500 цитирания на части от трудовете му в големи национални и международни медицински бази данни. Преминал е през всички стъпки на академично развитие: асистент, главен асистент, доцент, а от март 2024 г. е професор по хирургия към съответната катедра при Медицинския университет в София. През годините именитият хирург има редица специализации в престижни хирургични клиники в: Гърция, Испания, Хърватска, Англия, Русия, както и над 70 участия в конгреси и конференции. През 2023 г. е удостоен с почетен знак “Signum Laudis” на МУ – София, за особени заслуги за функционирането и развитието на висшето учебно заведение. Хирургът вероятно е единствен от колегите си в България, който притежава “златен скалпел”. Той му е подарък от неговия пациент инж. Димитров. Впрочем лайтмотивът на самата среща неслучайно беше озаглавен “От бръснарското ножче до златния скалпел на един хирург”. Докторът обясни, че в началото на своята кариера често му се налагало да използва части от счупено на две половини обикновено бръснарско ножче в работата си.
През всичките тези години на своето професионално развитие и успешна кариера проф. д-р Свилен Маслянков никога не се е отделял от родното Велико Търново. Продължава да поддържа свой кабинет в старата столица, в който извършва прегледи. Категоричен е, че ще продължи да помага на града и на жителите му винаги, когато и с каквото може.
Д-р Маслянков отдели внимание и на моменти от своя личен живот. Той сподели, че всъщност в рода им до него никога не е имало лекари. Към медицината го насочва неговата баба. Специални благодарности лекарят отправи към своята съпруга и четирите им сина заради всичко онова, което им е причинило в семейно отношение професионалното му развитие. Един от най-драматичните моменти, който развълнува залата, беше разказът на лекаря за неговия баща, който по волята на съдбата умира от рак. “Лекувах го и видях какво е да лекуваш близък човек”, споделя д-р Маслянков. Той не скри задоволството си от това, на което е посветил живота си: “Обичам да знам защо вечер си лягам уморен”, сподели с усмивка. Наред с това не скри и тревогата си от това, че все по-малко студенти по медицина избират хирургията, а предпочитат други специализации.
Кметът на Велико Търново, Даниел Панов, пък призова хората да не крият диагнозата рак на гърдата. “Преди 18 г. със семейството ми се сблъскахме с коварната болест. И сега мога да кажа, че ракът на гърдата е лечим. Всеки трябва да си прави профилактика. Това не е срамна диагноза, която трябва да се крие.” Кметът припомни, че от 2021 г. във В. Търново работи линеен ускорител. А скоро може да има е модерен петядрен ускорител. “От година се борим с държавата, за да получим тази апаратура. Надявам се, до юни да имаме модерната апаратура”, каза инж. Панов.

Иван ГЕОРГИЕВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново