Отоплението на твърдо гориво и ремонтите на улиците са сред основните замърсители на въздуха

Публикувано на ср, 29 апр. 2015
801 четения

За последните седем години въздухът във В. Търново е бил с най-малко прах през 2014 г., сочи отчет на общинската програма за качеството на атмосферния въздух. 583 замервания на Регионалната екоинспекция за фини прахови частици са показали средногодишни стойности от 39,10 мг/куб. м, при норма 40 мг/куб. м, която, ако бъде надвишена, вече има риск за човешкото здраве.
В отчета се посочва още, че средно статистически прахът във В. Търново намалява, но замърсяването продължава да бъде актуално в отделни дни на годината, когато има наднормени концентрации. Тази неблагоприятна тенденция се дължи на факта, че все повече хора се отопляват с твърдо гориво, а газификацията остава на заден план.
Според Зорница Кънчева, екошеф на общинската администрация, ремонтите по улиците с инертни материали също увеличават праха в града. Независимо че се използват специални разтвори, в отделни дни замърсяването на въздуха във В. Търново остава над допустимите пределни концентрации.
Не по-различна е обстановката и по отношение на шума в старата столица. От 90 замервания, при норма 50 дб/А/, са отчетени 74 проби над тази норма. По-високи са също и средногодишните резултати за шум в града, които са 65,16 дб/А/. Това важи особено за улиците с интензивен трафик на автомобили.
За да се ограничат запрашването и еквивалентните високи нива на шума във В. Търново, сме ремонтирали над 17 000 кв. м улична мрежа, посочи Кънчева. По улиците са засадени 142 широколистни фиданки и 250 вида храсти, затревени са 1,6 дка. Такива мерки се предприемат и за междублоковите пространства.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново