Община Елена ще подпомогне студентка, която се обучава за медицинска сестра

Публикувано на пн, 9 окт. 2023
423 четения

Арсена Стефанова е първият здравен специалист, който ще се възползва от финансовото подпомагане, осигурено от Община Елена. В отговор на нарастващата нужда от здравни специалисти на територията на общината, за втора поредна година бяха създадени и утвърдени правила за финансово подпомагане на обучаващи се лица по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Магистър-фармацевт“, „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“ и „Акушерка“. Условието за подпомагане е след това да работят в здравни, социални или учебни заведения в общината или да разкрият индивидуална медицинска практика за срок от минимум 5 години.
В срок до 21 септември т. г. учащите се здравни специалисти имаха възможност да кандидатстват за стипендия в размер на половината от минималната работна заплата за 10 учебни месеца в годината. Условието за това бе студентите да са записали втора година на обучение и успехът от предходните 2 семестъра да не е по-нисък от „Добър“ (4.00).
До определения за краен срок е постъпило едно заявление от Арсена Михалева – Стефанова, живуща в град Елена, студентка втори курс редовно обучение по специалността „Медицинска сестра“ във филиала на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във В. Търново.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново