Д-р Ивайло Пущиев, управител на “ДКЦ 1 – Велико Търново” : “Предстои ни закупуване на нова апаратура за дейността и модернизация на сградата”

Публикувано на ср, 3 ян. 2018
1835 четения

Д-р Ивайло Пущиев е новият управител на “ДКЦ 1 – Велико Търново”, който се намира в бившата градска поликлиника в центъра на старата столица. Той е завършил медицина през 1987 г. във Висшия медицински институт, сега университет в Плевен. По разпределение започва работа в Неонатологията на тогавашната ОРБ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. Заедно с това е приет да специализира педиатрия.
През 1998 г. младият доктор заминава на работа в Либия като общопрактикуващ лекар, където, както сам твърди, трупа ценен опит, работи с различни колеги и научава много. Когато се връща в България, вече е загубил правото да специализира педиатрия и трябва да избира – или да започне отново детски болести, или да учи друга специалност. Избира второто. Насочва се към лабораторната медицина. Затова през 2003 г. започва работа в Клиничната лаборатория на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” и почти веднага се явява на изпит за зачисляване за специализация по специалността. След пет години д-р Пущиев вече е специалист по Клинична лаборатория. През 2012 г. след проведен конкурс става шеф на болничната Клинична лаборатория. По-късно, през ноември 2017 г., д-р Пущиев е назначен за управител на “Диагностично-консултативен център 1 – Велико Търново”.
Сега от позицията на администратор лабораторният лекар признава, че много си харесва специалността по Клинична лаборатория и именно затова продължава да работи и като управител на Клинична лаборатория, но в доболничната помощ. Чрез съвременното развитие на науката и новите технологии се откриват големи възможности клиничните лекари да бъдат по-ефективни, а лечебният процес да е по-резултатен. Според шефа на “ДКЦ 1” много се е променил начинът на работа, има нови методики, тестове и апаратура в Клиничната лаборатория на МОБАЛ още по негово време. А тази промяна е дала възможност да се предлагат иновативни изследвания, каквито няма в други лаборатории в региона. Но днес пред д-р Пущиев има

нови предизвикателства като
управител на “ДКЦ 1”.

И макар да познава спецификата на работа на колегите си от Диагностично-консултативния център, той ще разчита на тяхната подкрепа за подобряване на лечението. Според него всяка човешка дейност може да бъде предизвикателство, ако самият човек има подходяща цел.
Независимо че е управител на “ДКЦ 1” само от два месеца, но вече е запознат с дейността му, питаме д-р Пущиев какви са успехите на Центъра през 2017 г. Според него все повече пациенти от Велико Търново, а дори от областта, се доверяват на лекарите от “ДКЦ 1”. Факт за това е увеличеният брой на болните, преминали през кабинетите. Освен това са привлечени успешно и утвърдени специалисти от цялата страна и този процес ще продължи и през новата година. Изцяло е обновен рентгенът, вложени са средства и за повишаване на нивото на обслужване и във физиотерапевтичните кабинети.
Що се отнася до инвестиционните намерения за 2018 г., то д-р Пущиев е категоричен, че със сигурност ще бъде закупена модерна апаратура за Клиничната лаборатория, физиотерапията, операционната, също и за някои от кабинетите на специалистите. Но преди това ще бъде направен анализ къде и какво е необходимо.
Няма как да не поговорим с д-р Пущиев за грешките в резултатите от клиничните изследвания, които се допускат, и по какъв начин лабораторията на “ДКЦ 1” ще гарантира точни диагнози. Шефът на центъра признава, че това е дълга тема, но като всяка човешка дейност работата в една клинична лаборатория не е застрахована от грешки.
Важното е тези грешки да бъдат

открити и коригирани още на място,
преди да стигнат
до пациентите и
лекуващите лекари.

За целта във всяка уважаваща себе си лаборатория, както и тази в “ДКЦ 1”, има изградена система за преданалитичен, аналитичен и следаналитичен качествен контрол. Мерките по тази система се извършват ежедневно, като на качествен контрол подлежи и се провежда всеки един аспект от дейността на лабораторията. Наред с това участваме в “Националната система за контрол на качество”. Такива контроли се провеждат всеки месец, а лабораторията получава сертификати за точни резултати. Така че пациентите на “ДКЦ 1” могат да бъдат напълно спокойни за верността на резултатите от изследванията, отбеляза д-р Пущиев. И допълни, че със закупуване на нова апаратура за Клиничната лаборатория целта е пациентите да не бъдат връщани, макар че в “ДКЦ 1” почти няма изследване, извършвано някъде по света, което да не се прави в Диагностично-консултативния център. Това става възможно благодарение на сътрудничеството с партньорски лаборатории както български, така и международни вериги.
Но все още работата на лабораторния лекар понякога остана неразбрана и не толкова видима за пациентите, както при другите медицински специалности, смята д-р Пущиев. Според него голяма част от колегите му знаят какъв труд се полага в “кухнята” на лабораторията, за да може резултатът да бъде точен и качествен. Може би много хора свързват нашата работа с натискане на един бутон на съвременните автомати, след което на разпечатка се получава готов резултат. Преди това обаче е свършена много работа, така че резултатите да бъдат точни. Но това остава скрито. Проблеми има и с анализа на резултатите, правилното разбиране на информацията, която те носят. И тук е мястото на лабораторния лекар да подпомага останалите специалисти. За съжаление, не сме търсени често в тази насока, каза д-р Пущиев, който припомни, че навремето, като започнал работа в болницата, всяка седмица имало главна визитация и с участието на лабораторния лекар. Доказан факт е, че 80 процента от първоначалната диагноза се изгражда на базата на изследванията. Те включват не само клиничнолабораторни резултати, но и рентгенови, ултразвукови и др.
През 2018 г. ръководството на “ДКЦ 1” ще търси

нови възможности за разширяване и подобряване на дейността

Според д-р Пущиев не е необходимо да се правят кадрови промени на екипа, защото сегашният ръководен състав се справя много добре и работи в посока за утвърждаване на качествените медицински услуги, които се предлагат.
Д-р Пущиев засегна и темата за стопанисване на сградата на бившата поликлиника, която в действителност има много собственици. През м.г. са проведени срещи и общи събрания, на които са взети решения за изграждане на пожароизвестителна инсталация, за строителство на козирки пред всеки вход, за да бъде удобно за посетителите. Самата сграда е изградена преди повече от 30 г. и невинаги е стопанисвана по най-добрия начин. Затова предстои нейната модернизация. Но това е по-бавен процес, тъй като всеки отделен собственик има своите изисквания. И ние сме длъжни да се съобразим с интересите на различните лекарски практики, твърди д-р Пущиев.
Вася ТЕРЗИЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново