Близо 10 000 търновци изясниха здравноосигурителния си статус от началото на годината

Публикувано на пт, 27 окт. 2023
155 четения

Над 40 000 данъкоплатци посетиха салона за обслужване на клиенти в териториална дирекция на НАП Велико Търново от началото на тази година, което е със 7000 повече в сравнение със същия период на миналата година. Над 10 000 от тях са потърсили информация за здравноосигурителния си статус.
Средното време за обслужване на един клиент е между 5 и 8 минути.
Здравната вноска за гражданите, които сами внасят задължителните си здравни осигуровки и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, е в размер на 31,20 лева.
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят от териториалната дирекция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код ПИК на НАП или КЕП, чрез портала за електронни услуги или в офис на приходната агенция.
Здравноосигурителните права на гражданите се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват, при условие че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез “Здравноосигурителен калкулатор”, който е със свободен достъп в Е-портала на НАП.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново