Арендатори замърсяват с нитрати питейната вода в В Горна Липница

Публикувано на вт, 30 юни 2015
538 четения

Заради законови промени, две години буксуват процедури за учредяване на втора и трета санитарни зони около водоизточниците, които да спрат торенето

В Горна Липница вече пият само минерална вода, тъй като в местните кладенци има нитрати над нормата, съобщи кметът Юлко Палов. В летните месеци населението на селото се увеличава, а с това и нуждата от повече бутилирана вода. Всички са запознати какви са здравните рискове от замърсените водоизточници, особено за децата, и вече две години се търси съдействие от Басейновата дирекция в Плевен и “ВиК Йовковци”, за да се определят втора и трета санитарна вододайна зона, която да наложи ограничения върху торенето с азотни торове, от които идва замърсяването.
Палов разказва, че в средата на март 2015 г. в селото е получено поредното писмо от РЗИ Велико Търново, което информира за завишеното съдържание на нитрати в питейната вода на Горна Липница. В писмото се посочва още, че мониторингът през 2014 г. показва трайно отклонение в стойностите, превишаващи предела от 50 мг/л. Те варират от 61,98 до 78,78 мг/л или средногодишна концентрация от 67,81 мг/л. Тревожното е, че тенденцията спрямо предходните години е нарастване на нитратите. През 2009 г. тяхната стойност е била 35,63 мг/л, за да се стигне до близо 68 мг/л през 2014 г.
Това увеличаване на замърсяването на питейната вода разтревожи селото и в началото на миналата година свиках селския съвет, на който присъстваха арендаторите и собствениците на земи, които граничат с водоизточниците, разказва Палов. Той добавя, че около кладенците има малка санитарна зона, оградена с тел, където не се тори. Проблемни са обаче другите втора и трета зона, тъй като още не са ясни техните граници, а те влизат в земеделските територии, които се обработват с органични и минерални торове безконтролно.
Така питейната вода се замърсява. Въртим се в омагьосан кръг, кметът на Павликени инж. Емануил Манолов издаде заповед още през 2013 г. за абсолютна забрана на торенето във втори и трети пояс на санитарно-охранителната зона около водоизточниците, а ние нямаме очертани граници, казва Палов. От многократните разговори с Басейновата дирекция и “ВиК Йовковци”, собственик на основния дренаж “Гюрлука”, от който селото пие вода, става ясно, че първо трябва да се изготви проект за очертаване на границите на двата санитарни пояса, той да бъде одобрен от Басейновата дирекция и едва тогава да се пристъпи към фактическото определяне на зоните. Така според Палов отговорността по проблема се разделя между “ВиК Йовковци”, Басейновата дирекция и общината Павликени, която също има собствен водоизточник в Горна Липница.
По проблема с питейната вода на павликенското село “Янтра ДНЕС” поиска информация от Басейновата дирекция в Плевен. Писмено ни отговориха, че при тях е постъпило писмо от община Павликени за учредяване на санитарно-охранителна зона в Горна Липница. Заповед за това ще бъде издадена, когато бъдат изпълнени изискванията на Наредба 3 от 16.10. 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране и утвърждаване на тези зони около водоизточниците за питейни води.
Защо не са изпълнени тези условия коментира инж. Пенчо Панайотов от направление “Качество на водите” при “ВиК Йовковци”.
Вече има изготвен проект за учредяване на втори и трети пояс около санитарно-охранителната зона в Горна Липница, който е внесен за одобрение. Но с промени във въпросната Наредба 3 на МОСВ от 2015 г. границите на тези пояси са завишени от 25 на 50 метра. Затова е необходимо проектът да се преработи, каза инж. Панайотов.
Тук обаче възниква друг проблем, че новите граници навлизат в частни имоти, които общината в Павликени трябва да отчужди и да плати на собствениците на земи. Санитарно-охранителните зони около водоизточниците в случая трябва да бъдат общинска собственост. А досега такъв акт за отчуждаване не сме получили, за да изпълним условията на Наредбата, заяви инж. Панайотов. Според него отчуждаването касае над 10 земеделски собственици и ако те не се съгласят, санитарните пояси няма как да бъдат учредени.
Инж. Панайотов призна, че Горна Липница не е единственото селище в областта, където хората пият нитрати над нормата. Такъв е случаят с Горско Ново село и Родина. Но там беше направено допълнително водоснабдяване от язовир “Йовковци” и сега проблемът е решен. По същия начин се постъпва и при стражишките села Балканци, Владислав и Благоево.
Най-проблемното село обаче е Каранци. Миналата година имаше две проби с нитрати по 164,5 и 123,5 мг/л, но сега питейната вода се самоочиства и имаме резултати около 100 мг/л, отбеляза инж. Панайотов. Той добави, че ВиК е предложила в селото да бъде поставена специална инсталация за пречистване на водата, но общината в Полски Тръмбеш е отказала. Другото, което може да се направи, е Каранци да бъде водоснабдено от язовир “Йовковци”. Но е необходимо допълнително изграждане на водопроводи, обясниха от ВиК.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново