Започна строителството на двата нови моста

Публикувано на чт, 14 сеп. 2023
6581 четения

Започна изграждането на двата нови моста над река Янтра във В. Търново. В момента екип на фирмата изпълнител ДЗЗД “Нивел Инфраструктура” работи по съоръжението, което ще е източно от Бейския мост под Царевец. За изграждането на моста се налага временно отклоняване на реката, за да може да влезе строителната техника, уточниха от Общината. Според договора срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 210 календарни дни, но реално може да бъде завършен до края на годината.
Вторият мост ще е успореден на въжения пешеходен мост срещу бившата фабрика “Васил Мавриков”.
Преди да стартира работата по двата обекта, бяха направени хидрогеоложки проучвания на терена, след което районът около бъдещите съоръжения беше разчистен от растителност и едва сега започна същинската дейност. Според проекта и двата моста ще имат пътно платно за автомобили и тротоари за пешеходци. Предвидено е и LED осветление.
Строителството на двете съоръжения е част от проекта “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път TEN-T чрез общи мерки в трансграничния регион”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България” 2014-2020. Проектът предвижда ремонт на улиците “Теодосий Търновски”, “Димитър Найденов”, “Сливница”, Григорий Цамблак” и др. Очаква се ремонтните дейности да приключат до края на годината, когато е крайният срок за реализация на проекта.
Изграждането на двата моста ще струва 5 079 459 лв. без ДДС или 6 095 350 лв. с ДДС. Те обаче не могат да бъдат направени с пари по проекта, тъй като подобно финансиране е недопустимо и за това ще бъдат изградени със собствени средства. За целта Община В. Търново изтегли дългосрочен заем в размер на 6,3 млн. лв.
Весела БАЙЧЕВА 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново