Започна реконструкция на 3,2 км водопроводи в град Павликени

Публикувано на чт, 4 юли 2024
334 четения

Започна изпълнението на поредния етап от реконструкцията на водопроводната мрежа на град Павликени с дължина 3020 метра.
Обхванати са водопроводни клонове по улиците „Димитър Благоев“, „Цанко Церковски“, „Иван Цвятков“, Георги Измирлиев“, „Трети Март“ и „Васил Левски“, клонове по улиците „Шейново“, „Климент Охридски“, „Любен Каравелов“, „Филип Тотю“, които са част от подетап II.7 от проекта. Водопроводните клонове по тези улици са от основна важност по отношение намаляване на загубите на вода и тяхното изпълнение ще повиши сигурността на водоподаването на крайните потребители.
Официален старт на строителните работи на обекта дадоха кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, представителят на ДЗЗД „ВТ АЙ“ инж. Любомир Шербетов и началникът на район ВиК „Йовковци“ – Павликени, инж. Йордан Богданов като направиха символичната първа копка.
„Започнахме този проект през 2014 г. Нито оперативните програми, нито от държавния бюджет, а още по-малко от общинския бюджет може да се финансира наведнъж такъв голям обект. Затова беше разделен на подетапи. Първият етап беше най-голям по мащаб и обхващаше половината от дължината на водопроводната мрежа“, обясни кметът, като подчерта, че ефектите от изпълнените етапи са налице – подобрява се качеството на услугата по водоснабдяване, значително са намалели загубите, повишава се дебитът, налягането и качеството на самата вода. След края на дейностите по изпълнените дотук подетапи, беше направено цялостно рехабилитиране на десетина от най-важните улици в град Павликени.
„Този обект е едно от доказателствата, че се правят дейности по водопроводната система на цялата община. Скоро ще въведем в експлоатация допълнителното водоснабдяване в с. Върбовка. Предстои и първа копка на подмяната на водопровода в с. Недан и успешното откриване на поредния етап от проекта за град Павликени. С това оборваме тезата, че 12 години не се е работило за проблемите на населените места“, каза кметът.
С проекта продължава изпълнението на цялостна реконструкция на остарялата и амортизирана вътрешна водопроводна мрежа в град Павликени с цел предотвратяване на загубите на вода за битово-питейни нужди.
След реализация на инвестицията ще намалят до минимум загубите на питейна вода, ще се повиши качеството на доставената вода и ще намалеят непрекъснатите ремонти на мрежата, които водят до увреждане на околната среда.
Проектът е финансиран от Инвестиционна програма за общински проекти от държавния бюджет за 2024 г. чрез Министерство на регионалното развитие. Отпуснати са 1 951 200 лв. без ДДС за строително-монтажни работи, строителен надзор и авторски надзор.
Срокът за изпълнение на строителството е 270 календарни дни.
За изпълнител на строително-монтажните дейности е избранo ДЗЗД „ВТ АЙ“ – София, с управител Делчо Савов. Строителен и инвеститорски надзор на обекта ще осъществява фирма „Стройконтрол – ГТ” ООД – Шумен, с управител Лиляна Гайдаржиева. Фирма „Уотър Дизайн” ЕООД – София, с управител Силва Мочева ще осъществява авторския надзор по изпълнението на проекта.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново