Явор Божанков: “Модерна, чиста и безопасна околна среда в Г. Оряховица е възможна. Имаме план да го постигнем”

Публикувано на пн, 14 окт. 2019
47 четения

Нашата цел е да предприемем редица мерки, които чувствително да подобрят средата на живот. Не бива да разглеждаме околната среда единствено като подобряване чистотата на въздуха. Околната среда включва и чистотата на улиците, изхвърлянето на боклука, пречистването на водите, шума (включително от празненства на открито). Всички тези теми са свързани и влияят една на друга.
За да дадем вярно решение, трябва да дефинираме ясно проблемите.
Липсата на управленски капацитет е причината за пропуснатите ползи в областта на околната среда.
В ясни стъпки:
– лична отговорност на кмета на община и кметовете на населени места;
– засилване ролята на Общината в комуналните дейности и опазването на околната среда;
– постоянен мониторинг на компонентите на околната среда – вода, атмосферен въздух и отпадъци;
– въвеждане на новите изисквания на ЕС (за развитие на “кръгова икономика” и екоиновации).

Комунални дейности
Поддържането на комуналните дейности в града и населените места трябва да се извършва от общинско предприятие. По предложение на общинските съветници от БСП такова беше създадено през 2018 г. На него досега не се възлагат достатъчно дейности.
За да подобрим чистотата, предлагаме:
– да се повиши капацитетът на общинското предприятие и то да извършва редовно метене и миене на улици, поддържане на паркове и зелени площи, озеленяване и др. дейности. По-евтино, чисто и качествено е, когато услугите не се осъществяват от частна фирма за печалба;
– Общината трябва да организира тези дейности в интерес на гражданите;
– договаряне на изгодни за общината условия с фирмите изпълнители на комунални дейности и строг контрол от страна на кмета. Пример за така възложена дейност е зимното поддържане на улиците в града. За него Горна Оряховица влезе и в “Господари на ефира” като стана ясно, че фирмата предпочита да плаща глоби, вместо да почиства. Така е сключен договорът – неизгодно за общината;
– инвестициите за озеленяване да отиват за озеленяване. Днес ресурсите на данъкоплатците не се харчат по предназначение. Оказва се, че отиват за охрана. За четири години Общината има сключени договори за охрана на парковете за близо 1 млн. лв. Дали опазването им е на ниво, преценява всеки.

Предотвратяване
на замърсяванията с отпадъци
Лоши управленски решения в сферата на чистотата доведоха до проблеми за община Горна Оряховица. Днес жителите се оплакват от пробитите стари контейнери, които не са подменяни от години, както и от цялостната организация на процеса.
След консултации с водещи експерти в сферата на управление на отпадъците, съставихме програма за повишаване на процента на рециклиране, по-справедливо изчисление на такса смет и оптимизации за местния бизнес и гражданите.
Гражданите трябва да са наясно, че през 2018г. беше гласувана промяна в закона за местните данъци и такси, която предвижда изчисляване на таксата според количеството изхвърлен отпадък, а не според данъчна оценка, както бе до сега. До днес липсва подготовка за въвеждане на новата система.
За да избегнем това, предлагаме:
– изпълняване на всички възможни мерки, за да се избегне вдигането на такса смет за гражданите;
– увеличаване на процента рециклирани отпадъци в общината чрез участието на бизнес, местна власт и експерти от неправителствения сектор;
– информационни кампании към гражданите за ползите от разделното събиране и рециклиране на отпадъците;
– контрол върху реалното спазване на изискването за прекратяване експлоатацията на старото общинско сметище;
– строг контрол и санкции за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Разширяване на системите за разделно събиране на дрехи, платове и обувки, които често се изгарят заради липса на алтернатива.

Намаляване на шума
Много наши съграждани са поставяли пред мен въпроса с шумните тържества, които се организират на открито. С тази тема се занимавам отдавна. През 2017 година поставих задача на общинските ни съветници и те отправиха въпроси. От тях стана ясно, че от 2011 до 2017 г. няма нито лев, влязъл в бюджета от глоби. Кметът, според Закона за местното самоуправление, може да издава заповеди на началника на полицията. Макар че има наредба и предвидени глоби, такива не бяха наложени.
Предвиждам завишаване на санкциите и промяна в наредбата. Но каквато и наредба да приемем, основен остава въпросът с волята за налагане на закона. Това е мой ангажимент.

Гражданите, които организират тържества на открито, от друга страна, нямат условия за провеждане на мероприятия на закрито.

Подобряване на качеството
на атмосферния въздух
Горна Оряховица е в Топ три на общините с най-мръсен въздух за 2018 г. Почти половината замърсяване се генерира от транспорта, а 40 % от битово отопление, останалият процент е от индустрията. От проучванията, които направихме, става ясно, че финните прахови частици са една от основните причини да имаме най-кратка продължителност на живота в Европейския съюз.
Освен член на комисия по правни въпроси, съм член на комисия по околна среда и води в 44-то Народно събрание. В нея работя за налагане на стандарти при твърдите горива за отопление.
Географското положение на общината ни няма да се промени – градът е разположен в котловина и това предопределя високата запрашеност на въздуха. Но в наши ръце е да ограничим замърсяването от другите източници.
За да намалим замърсяването на въздуха, предлагаме:
– стриктно спазване на мерките, заложени в общинската програма за подобряване качеството на въздуха;
– подкрепяме въвеждането на строг стандарт за продажба на твърди горива, който да не допуска до пазара мокри и некачествени дърва и въглища с високо съдържание на сяра и пепел;
– подкрепяме въвеждането на строг контрол срещу нерегламентираното изгаряне на дрехи, обувки, масла и пр.;
– строг строителен контрол за оросяване и измиване на улиците около строителни площадки;
– инициираме диалог с държавата за промяна на необходимите закони и наредби, които в момента стимулират замърсяването, вместо да го ограничават;
– ще потърсим възможности за помощите за енергийно бедните, насочени към преминаване на нискоемисионни форми на отопление като ток, газ или пелети. Такава възможност съществуваше чрез програма “Околна среда”, чрез която Общината можеше да помогне на гражданите да заменят битовото отопление с дърва и въглища за такова с пелетни системи. Заради нисък капацитет Общината не съумя да получи финансиране за своя проект.
Имаме предвид, че Общината ни е един от големите производители на по-екологични отоплителни системи и настояването за въвеждане на подобни мерки щеше да бъде стимул за местната икономика.

Наясно сме, че няма едно решение с магическа пръчка. Чистотата е комплекс от действия. Измити улици, социално стабилно общество, което се отоплява с чисти уреди, оперативни програми за подмяна на отопление – това е целта ни. Решени сме да дадем чиста и здравословна околна среда на нашите съграждани.

Зад този план заставам аз,
Явор Божанков –
кандидат за кмет на
община Горна Оряховица
от “БСП за България”, АБВ, “Движение 21”

loading...
Пътни строежи - Велико Търново