Ясно е кой ще прави паркинга край Сержантското училище

Публикувано на пн, 13 мар. 2023
8917 четения

След няколко неуспешни обществени поръчки най-накрая е избран изпълнител за изгражднето на буферния паркинг край Сержантското училище във В. Търново. Това е “Раховец архитектура и строителство” ЕООД. Другият участник в процедурата “Пътни строежи – В. Търново” АД е отстранен от участие, като мотивите на комисията са, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Офертата на избрания участник “Раховец архитектура и строителство” ЕООД е на стойност 696 500 лв. без ДДС и е по-ниска от заложената прогнозна сума, която е 834 326 лв. без ДДС. Ако решението на комисията не бъде обжалвано, предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
Изграждането на паркинга е част от проекта за интегриран градски транспорт, който стартира през 2019 г. Той ще е началната точка на автобусна линия № 100, като там трябва да бъде изградена и зарядната станция за трите електробуса, закупени по проекта.
Сагата с изграждането на паркинга започна с липсата на кандидати. След това беше сключен договор с фирма “Мистрал 7”, който обаче беше прекратен по взаимно съгласие през декември 2021 г. Два месеца по-късно беше обявена нова процедура, на която се яви само една фирма – “Енел Строй” ООД, но беше отстранена от участие. Последва нова процедура, която отново беше прекратена, след което се стигна до обявяване на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление. Тя обаче също беше прекратена и на 18 януари т.г. беше обявена последната процедура.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново