“Захарни заводи” изгражда фотоволтаична централа

Публикувано на пн, 4 Ное. 2019
235 четения

Община Г. Оряховица издаде първото становище за подкрепа на инвестиционно намерение с потенциал за кредитиране от Фонда за градско развитие за Северна България. “Захарни заводи” АД е представил пред “Регионален фонд за градско развитие” АД проект за рехабилитация на индустриални терени и застроени площи и етапно изграждане на енергийни мощности за собствено потребление, ползващи възобновяеми и алтернативни източници.
По предварителна оценка инвестициите възлизат на над 11 мил. лв. и ще се реализират до 2023 г. Първата фаза на инвестицията има за цел рехабилитация на терени и площи и изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 4 MWp и възлиза на 5,5 млн. лв. Осъществяването на проекта ще допринесе за оползотворяването на свободните терени в района на завода за захарни изделия, както и на площите в близост до захарната фабрика, използвани преди години за производство на захарно цвекло. Сред ползите за предприятието е производство на електроенергия от слънчевата енергия, покриваща значителна част от собствените нужди на заводите, както и намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на екологичната среда в града и прилежащите му територии. Ще бъдат създадени също така нови работни места за поддръжка и експлоатация на новите енергийни съоръжения.
Ръководителят на Междинното звено към Общината е подписал становище за съответствието на проекта с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Г. Оряховица.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново