Все още търсят кой да строи новата детска градина на “Картала”

Публикувано на вт, 16 ян. 2024
427 четения

Продължава сагата с намирането на фирма, която да изгради новата детска градина в един от новите и най-бързо развиващи се квартали във В. Търново – “Картала”. На 24 октомври миналата година бе обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, но на 9 януари 2024 г. тя е прекратена поради факта, че подадените оферти от участниците не отговарят на изискванията на възложителя Община Велико Търново. На 20 ноември 2023 г. е обявена друга обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на сградата на детската градина, която в момента е на етап оценка на оферти.
Новата поръчка отново е за част от строително-ремонтните дейности – изграждане на стоманобетонната конструкция на сградата на детското заведение, изпълнение на всички външни и вътрешни тухлени зидове, покривни хидроизолации, ВиК мрежи и съоръжения и др.
Заложената прогнозна стойност първоначално беше в размер на 2,8 млн. лв. без ДДС, но тази сума се оказа недостатъчна за строителството на новата градина. За строителството на детското заведение бяха отпуснати средства още през 2020 г. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 на Министерство на образованието и науката. След провеждане на пазарни консултации в началото на 2023 г. стана ясно, че цялата сума, необходима за детското заведение, е 5,2 млн. лв. Останалите средства се търсят отново от държавата, като те са за обзавеждане и изграждане на площадките за игра.
Изграждането на детската градина включва строежа на сградата, прилежащите пространства, детски площадки и ограда. За нея има изготвен инвестиционен проект, а учебното заведение ще е подобно на детска градина “Шареният замък” в кв. “Зона В”. Новата детска градина също е предвидена за 5 групи по 24 деца. Проектът включва благоустрояване и озеленяване на дворното пространство, заедно с изграждането на 5 детски площадки (за всяка група), обща спортна площадка, алеи и беседка. Предвижда се също така да има природен кът и опитно поле, в което децата с опознавателна цел да засаждат билки или малки зеленчуци.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново