Венцислав Спирдонов: Темата „Кроношпан“ изисква решение от държавата, а не замеряне с популизъм

Публикувано на ср, 18 окт. 2023
395 четения

„Кроношпан“ е тема, към която великотърновци никога не са били равнодушни. И с право. Особено чувствителни по въпросите са хората в кварталите „Бузлуджа“, „Зона Б“ и „Чолаковци“, които са близо до предприятието. В социалните мрежи могат да се видят много снимки и описания за миризмата от завода.
Великотърновци са прави да изразяват мнението си – в това няма спор. Темата обаче винаги става повод и за популизъм, фалшиви новини и дезинформация – особено когато наближат избори.
Това обяснява Венцислав Спирдонов – два мандата председател на Великотърновски общински съвет, кандидат от листата на ГЕРБ за новия мандат и един от най-дейните общински съветници по мерките за подобряване на качеството на въздуха в старата столица.
„Трябва ясно да се каже – правомощията на кмета и на Общинския съвет стигат единствено до това да сигнализираме. А държавните контролни органи, отговарящи за околната среда – МОСВ и РИОСВ, често казват, че замърсяването не е над нормите. В интерес на обективната истина – наскоро все пак бяха наложени и глоби“, посочва Спирдонов.
Досегашният председател на Общинския съвет припомня – всички общински съветници от местния парламент в мандат 2019-2023 са се обединили по темата. Дори бе сформирана работна група, която да инициира местен референдум. Законодателната уредба обаче връзва ръцете, казва Спирдонов.
Миризмата на дървесина често нощем се усеща в близките до завода квартали, оплакват се хората. В тези часове замервания не се правят. „Когато някой в предизборната кампания ви каже – общината не иска да чуе тревогите на гражданите и не прави нищо по исканията им, трябва да знаете, че ви лъже. Всички ние искаме едно – най-високо ниво на филтриране, така че от комините да излиза пара, както и контрол – филтрите не само да ги има, но и да работят“, обяснява Спирдонов.
Той разяснява стъпките, предприети от местната власт съобразно ограничените от закона правомощия:
Преди година – с Решение №1118/27.10.2022 година Великотърновският общински съвет гласува официално направеното искане от кмета на Велико Търново Даниел Панов: Министерството на околната среда и водите и компетентният му орган – Изпълнителната агенция по околна среда, да въведат най-строги норми за емисиите, отделяни от инсталациите в завода на „Кроношпан“ в града.
Решението е Агенцията по околна среда, издала през 2018-а година Комплексно разрешително с №570-Н0/2018 г. за завода на „Кроношпан“ въпреки ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СТАНОВИЩА на ОБЩИНАТА, да актуализира този документ и да постави възможно най-строги стойности на допустимите емисии на отделяните органични вещества, определени като общ въглерод. Законът за чистотата на атмосферния въздух позволява Агенцията да промени комплексното разрешително без необходимост от изменения на нормативната.
Второто решение е Министерството на околната среда и водите да промени нормативната уредба – с редакция на Наредба ?1 от 27 юни 2005 година в посока най-строги норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Също и с изменение на Закона за чистота на атмосферния въздух чрез добавяне на „органични вещества, определени като общ въглерод“, към основните показатели, характеризиращи качеството на въздуха. Максимално допустимите нива следва да бъдат със стойности, които да доведат до актуализация на Комплексното разрешително на „Кроношпан“.
Ако МОСВ одобри предложението и измени нормативната уредба, освен трайно решение на проблемите във Велико Търново, това ще помогне и на други градове и общини със сходни казуси, завършва Венцислав Спирдонов.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново