Вдигат хотелски комплекс в Г. Оряховица

Публикувано на пн, 27 юни 2022
1341 четения

Хотелски комплекс предстои да бъде изграден в Г. Оряховица. Инвестиционното намерение е на бизнесмена Илиян Филипов, за което е изпратено уведомление до Община Г. Оряховица и Регионалната екоинспекция във В. Търново. Според проекта хотелът ще е с 60 легла, ще има ресторант и съпътстващи дейности, вътрешен паркинг, паркова зона и декоративна водна площ.

Имотът, върху който ще бъде изграден е с площ 4183 кв. м, като територията към момента е с предназначение за земеделска дейност, но с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост. Теренът, върху който ще се изгражда хотелският комплекс не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново