Възобновява се основният ремонт на близо 27 км от пътя Поликраище – Елена – Сливен

Публикувано на пн, 30 окт. 2023
3109 четения

От тази седмица се възобновява основният ремонт на близо 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен в областите В. Търново и Сливен. Проектът се финансира по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Второкласният път е основна пътна артерия за направлението В. Търново – Сливен – Ямбол и свързва Северен централен район с Югоизточен район и с АМ “Тракия”. Трасето осъществява пряка връзка с европейския транспортен коридор № 8 Гюешево – Кюстендил – София – Бургас – Варна.
От Агенция “Пътна инфраструктура” уточняват, че ремонтните дейности ще се изпълняват без спиране на движението, като шофьорите ще преминават в платното, в което не се извършват строително-монтажни работи. Необходимо е да се кара внимателно, да се спазва ограничението на скоростта и указанията на сигналистите.
През миналата година започна рехабилитацията на пътя Поликраище – Елена – Сливен, но избраният изпълнител по Закона за обществените поръчки впоследствие отказа изпълнението на обекта, тъй като бяха установени кабелни трасета, частна собственост, които възпрепятстваха строителните работи. Това наложи провеждането на нова обществена поръчка и за да се ускори изпълнението на проекта, трасето бе разделено на два подобекта – лот 31а и лот 31б. Срокът за изпълнението е 7 месеца.
Лот 31а в област В. Търново е с дължина 11,890 км. Той започва на около 600 метра преди кръстовището с път III-4004 Джулюница – Златарица (при км 34+700) и завършва на мостовото съоръжение при км 46+290, в началото на Елена. Лот 31б е в област Сливен и е 15,1 км и включва част от прохода “Вратник”, който в момента е затворен за движение на МПС над 3,5 тона. Началото на участъка е при 72-ри км – между селата Майско и Стара река, преминава през с. Стара река и завършва при кръстовището с общинския път за с. Раково в района на местността Агликина поляна. Трасето между двата участъка, които ще се ремонтират, е рехабилитирано през 2013 г. по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
При изпълнението на проекта ще бъдат извършени локални ремонти на пътното платно, където е необходимо цялостна подмяна на асфалтовата настилка и подобряване на отводняването, нови бордюри, ограничителни системи, пътни знаци и маркировка. Ще се почисти канализацията на Елена и на с. Стара река, ще се подменят решетките и капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти. В населените места след ремонта ще има пешеходни пътеки и нови тротоари. В двете отсечки ще бъдат ремонтирани общо 7 големи съоръжения. В участъка на територията на област В. Търново ще бъдат обновени 5 моста – над река Златаришка при 38-ми км, едноотворен каменен сводов мост над дере при 39-и км, жп надлез при 40-и км, мост над река Кринковско дере при 44-ти км и сводов мост над река Златаришка при 45-и км. В участъка в Сливенска област ще се ремонтират два сводови моста над река Старорешка, при 72-ри и при 74-ти км.
Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 31а е “Пътни строежи – В. Търново” ЕАД. Стойността на договора е 18 536 641 лв. с ДДС. Изпълнител на лот 31б е “Пътно поддържане – Сливен” ЕООД. Договорът им е за 31 487 071 лв. с ДДС. Строителният надзор и за двата лота е възложен на ДЗЗД ,,Регионални пътища 2020”, с участници ,,Строл 1000” АД и ,,Три Ес” ЕООД. Стойността на договора е 442 800 лв. с ДДС. Авторският надзор ще осъществи ,,Трафик холдинг” ЕООД, а договорът е за 18 000 лв. с ДДС.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново