Върнаха решението на Общинския съвет в Лясковец за безплатната ясла

Публикувано на пн, 24 Февр. 2020
243 четения

Областният управител на Великотърнвоска област проф. Любомира Попова върна решение на Общинския съвет Лясковец, с което бе решено детската ясла да бъде безплатна. То бе прието на заседание на местния парламент в края на януари. Предложението за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите бе внесено от общинския съветник от “БСП за България” Емилия Жилиева и бе одобрено от общинските съветници.
Със заповед от 12 февруари областният управител проф. Попова връща решението за ново обсъждане в Общинския съвет, като мотивите за това са, че е незаконосъобразно, прието в противоречие с разпоредбите в Закона за нормативните актове. Към материалите, послужили за приемане на решението, е имало възражение от родителите на деца, посещаващи детските градини в селата в общината, както и становища на кмета на Община Лясковец Ивелина Гецова и от директорите на детските градини. Самото предложение за изменение на наредбата е внесено в местната администрация на 23 януари, а в Общиснкия съвет ден по-късно, с което не е спазен задължителният 30-дневен срок за обществено обсъждане. На 27 януари са постъпили предложенията и становищата. В заповедта на областния управител е посочено, че допуснатото нарушение е съществено, тъй като е лишило заинтересованите страни реално да участват в изготвянето и приемането на изменението в подзаконовия нормативен акт, за да бъдат обсъдени от компетентния административен орган. Едва след като са изпълнени всички условия, следва предложението да бъде внесено в Общинския съвет, посочва проф. Попова.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново