В П. Тръмбеш депутатът от ВМРО доц. д-р Милен Михов отговаря на въпроси за образованието и местното самоуправление

Публикувано на чт, 28 Февр. 2019
653 четения

Среща с педагогическия съвет на СУ “Цанко Церковски“ и граждани на Полски Тръмбеш проведе в приемна народният представител от ВМРО доц. д-р Милен Михов. Педагозите бяха водени от директора на училището Стефка Трайчева. Представители на синдикалната организация в училищното ръководство благодариха на Милен Михов за личната ангажираност и съдействие за финализиране на ремонта и модернизиране на кабинета по химия, както и за отпускане от Министерството на образованието и науката на автобус за дейността на училището – и двете добрини случили се през 2018г.

Темите, по които дискутираха педагозите с народния представител, касаеха ангажираността на учениците в училищните дейности;действие на Закона за предучилищно и училищно образование; култура на поведение на учениците и проблеми с дисциплината им; външно оценяване в началното образование.

Сред „болните“ теми бе липсата на механизъм за защита на учители и ученици от невъзпитано и агресивно поведение. Милен Михов коментира, че на база исканата от педагозите подкрепа, от страна на ВМРО е имало предложение за решение на тези проблеми, но не е влязо в новия закон.

На посетилите приемната в Полски Тръмбеш граждани, народният представител отговори на питания, свързани със земеделието и субсидираната помощ в сектора.

Доц. Михов се срещна още с кмета на с. Иванча Димитър Димитров, който му представи проект за изграждане на парк със съоръжения за военно-приложни спортове, и с председателя на Общински съвет – Полски Тръмбеш Маринета Йорданова, с която обсъдиха въпроси за промяна в законодателството на местното самоуправление.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново