В Горна Оряховица решиха къде ще е приютът за безстопанствени кучета

Публикувано на вт, 13 февр. 2024
189 четения

Теренът на бившите общински оранжерии, стопанисвани и в момента от ОП “Поддържане, пътна инфраструктура и озеленяване”, отговаря на условията за изграждане на приют за безстопанствени кучета.
След поредица огледи на различни терени ръководството на Община Горна Оряховица се спря на имота, намиращ се в Източната промишлена зона на града, по бул. “Македония”. Парцелът е голям и ще бъде разделен, като част от него ще остане открит склад за нуждите на общинското предприятие, а спрямо стандартите за площ и брой кучета, върху другата му част ще бъде изграден приютът.
За целта незабавно започват необходимите процедурни действия. Зам.-кметът по ТСУ инж. Анелия Христова обясни, че вече подготвя предложение, с което още на предстоящата редовна сесия ще поиска местният парламент да разреши изработването на ПУП за разделяне на имота и промяна начина на трайно ползване на частта за приют, както и да упълномощи кмета да възложи проектиране.
Процедурите по актуване и възлагане на технически проект са тромави и обичайно отнемат повече от половин година, затова се започват без отлагане.
Теренът е в промишлената зона, отдалечен от жилищни райони, като жителите на Горна Оряховица няма да бъдат притеснявани от шум или неприятни миризми. Не съществуват и рискове за околната среда, при необходимост ще се предвиди пречиствателно съоръжение.
Дългосрочният план е капацитетът на приюта да бъде за около 200 кучета. Техническият проект обаче се предвижда да бъде изготвян на етапи, като първоначално съоръжението ще бъде предназначено за 50 животни, а капацитетът ще бъде поетапно разширяван.
В тазгодишния общински бюджет, който идната седмица ще бъде гласуван от ОбС, са предвидени 100 000 лв. за проектиране и изграждане на приют. Други 100 000 лв. са заложени, за да обезпечат редица мерки за ограничаване популацията на бездомните кучета, като кастрация и чипиране.
Настаняването на животните в приют и последващата целенасочена работа, за да бъдат осиновявани и обгрижвани, е ключова мярка за справяне със скитащите кучета, някои от които са агресивни. В настоящата ситуация дори и куче, нападнало човек, няма къде да бъде държано в изолация, а по закон след задължителните кастрация, обезпаразитяване и изследване за бяс се връща обратно на улицата.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново