Трудова борса ще срещне в Елена търсещи работа и работодатели

Публикувано на вт, 13 февр. 2024
71 четения

Трудова борса за насърчаване възможностите за реализация на пазара на труда ще се проведе в зала 101 на Общинска администрация в Елена на 14 февруари от 11 ч. На събитието ще присъстват представители на Бюро по труда във възрожденското градче, работодатели, безработни и неактивни лица, търсещи възможности за заетост. Програмата предвижда събеседване с представители на фирми и организации, предлагащи свободни работни места, запознаване с актуални професии и възможности за реализация на пазара на труда.
Дейността е финансирана по проект “Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи” по програма “Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, фанансирано от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново