Техника за миене на улици и тротоари планира да купи Община Велико Търново

Публикувано на вт, 13 Дек. 2022
1911 четения

Техника за миене на улици и тротоари планира да закупи Община В. Търново. За целта администрацията подготвя проект за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез процедурата за подобряване качеството на атмосферния въздух. Целта на мярката е да се подобри качеството на въздуха и намаляване на нивата на фини прахови частици. Процедурата е приложима за общините, в които е регистрирано нарушено качество на въздуха по показателя за фини прахови частици за период от 5 г. назад.
Общият финансов ресурс за община В. Търново е определен на база населението и възлиза на 1 087 865 лв. Една от допустимите мерки за финансиране е именно закупуването на техника за миене на улиците в града.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново