Четири общини получават пари за ремонт на водоснабдителни съоръжения

Публикувано на ср, 24 май 2023
402 четения

Четири общини в областта ще получат средства от Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) за ремонт на водоснабдителни съоръжения. Общо 35 са одобрените проектни предложения за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода “Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони”. Обща одобрена безвъзмездна финансова помощ е 89 939 743 лв.
Сред одобрените проектни предложения са на община Стражица на стойност 2 525 672 лв., на община Сухиндол – 1 848 201 лв., на община Лясковец – 2 927 900 лв., и на община Елена – 2 862 492 лв.
От ДФ “Земеделие” допълват, че предстои да изпратят уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи преди подписване на административен договор.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново