Спряха поръчка за 7,8 млн. лв. за ремонт на няколко улици

Публикувано на ср, 22 мар. 2023
3411 четения

Прекратиха обществената поръчка за рехабилитация и реконструкция на няколко улици във В. Търново, за което са заложени 7,8 млн лв. без ДДС. Средствата са за ул. “Опълченска”, “Теодосий Търновски”, “Димитър Найденов”, “Сливница”, “Климент Охридски” и ул. “Ксилифорска”. Парите са по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път (TEN-T) чрез общи мерки в трансграничния регион”, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Обществената поръчка беше обявена в началото на март, а в мотивите за спирането ѝ е посочено, че е постъпило запитване от потенциален участник, при което е установена необходимост от промени в представените по поръчката количествено-стойностни сметки, както и от допълване на информация към инвестиционния проект, с която да се направят съответните уточнения относно изпълнението на някои дейности. От Общината допълват, че при обявяване на процедурата са публикувани инвестиционен проект по подобектите и количествени сметки, в които е налице несъответстваща информация относно изпълнението на някои от дейностите, което би оказало влияние върху подготвянето на офертите на заинтересовани участници. Прекратяването на процедурата налага да бъде обявена нова, което само по себе си е предпоставка за забавяне на проекта, който трябва да бъде приключен през декември т.г.
В момента тече подмяна на ВиК мрежата по част от предвидените за ремонт улици, което се извършва със средства, отпуснати от държавата. След приключването на смяната на тръбите трябва да бъде извършена и планираната рехабилитация на улиците, включени в трансграничния проект.
Едва преди броени дни беше избран изпълнител и по процедурата за изграждането на два нови моста над Янтра, също част от проекта. Общо 4 фирми са подали оферти – Пътни строежи – В. Търново” АД, “Парсек Груп” ЕООД, ДЗЗД “Нивел Инфраструктура” и “Пътища и мостове” ЕООД. От доклада на комисията става ясно, че за изпълнител е избрано ДЗЗД “Нивел Инфраструктура”, гр. София. Офертата на дружеството е за 5 079 459 лв. без ДДС. Двете мостови съоръжения ще бъдат изградени с дългосрочен заем от страна на Община В. Търново.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново