Съветниците отново стопираха плановете за строителство над кв. “Картала”

Публикувано на пт, 26 май 2023
799 четения

Великотърновски общински съвет за трети път стопира намеренията на столична фирма да строи в 38-те дка гора над града. Решението за това беше взето на днешното заседание на местния парламент. Компанията “Риъл Естейт Ентърпрайсис” АД е входиралa искане за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план.
Компанията е собственик на поземлен имот в северната част на квартала и настоява за отстраняване на “явна фактическа грешка” и промяна на устройствената категория от (Оз2) “Горски парк в територии с особена териториално-устройствена защита” в (Оз1) “Горски парк”. Представено е и становището на РИОСВ – В. Търново, според което притежаваните от дружеството имоти не попадат в защитена територия, а граничат с нея.
Досега Общинският съвет на два пъти отхвърля искането. Първия път бе през 2020 г., след което последва жалба в Административен съд – В. Търново, който отмени решението на съветниците. Постановлението бе потвърдено и от ВАС. Така компанията отново внесе искане за преразглеждане на въпроса, съобразно влязлото в сила съдебно решение, но през 2021 г. то също беше отхвърлено.
Сега съветниците за пореден път се възпротивиха на искането на инвеститора. Един от мотивите е, че в решението на Върховния административен съд от 18.03.2022 г. е посочено, че Общинският съвет е бил сезиран с искане и предложение от инвеститора за разрешаване на изработване на проект за изменение на Общия устройствен план в частта на поземления имот, поради допусната в него явна фактическа грешка, с оглед отразяването му в зона Оз2 за “Горски парк в територии с особена териториално-устройствена защита”. На практика в него няма искане за констатиране и отстраняване на явна фактическа грешка.
Беше посочено също, че не са налице фактически предпоставки за промяна на предназначението на поземления имот от гора в имот за застрояване на жилищни сгради.
Оказва се обаче, че служебният министър на земеделието със своя заповед от 01.09.2022 г. е сменил предназначението на точно тази земя, а съветниците научили за това от материалите за сесията. В преписката обаче няма данни за приложимост на § 5, ал.1 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите, на базата на който е издадена заповедта.
Така общинските съветници отхвърлиха искането на инвеститора с 28 гласа “за” и нито един против и въздържал се.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново