Със сумираното работно време в “Аркус” укривали извънреден труд

Публикувано на вт, 17 февр. 2015
2065 четения

Със сумираното работно време във военния завод “Аркус” в Лясковец е укриван наднормен извънреден труд. Констатацията е на Административния съд във Велико Търново след жалба на шефа на завода инж. Банко Банков срещу принудителна административна мярка след проверка на Инспекцията по труда. От контролната институция са дали задължително предписание работодателят да разпределя месечното работно време на сменен режим на работа при стриктно спазване на допустимата продължителност на извънредния труд, която да не надвишава допустимите 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през календарния месец.
Проверката е била след жалба в края на миналото лято от синдикалната организация във военния завод.
Приложена по делото е Заповед № 1173/31.3.2014 г. на работодателя, в която с точка 1 е определено, че от 1 април 2014 г. до 30 септември 2014 г. се въвежда сумирано изчисляване на работното време за всички производствени и непроизводствени поделения на дружеството с изключение на поделение 1360, като периодът на отчитане е шестмесечен. С тази заповед работодателят още при планираното разпределение на работното време за месечен календарен период е отпуснал по 18, 20 часа извънреден труд над допустимите 30 часа, които са заковани като норма в чл. 146, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда. При съответното отчитане на положения извънреден труд работодателят се е стремял да укрие положения извънреден труд, се посочва в мотивите на съдебното решение. Като пример се сочи разкладката на работните часове на един работник, който за месец март м.г. е имал разпореждане от работодателя да положи 208 часа труд в 26 работни дни при договорен месечен норматив от 160 часа. Определянето на този период е от съществено значение за спазване на императивните разпоредби на КТ и на нормативните актове по прилагането му, свързани с продължителността на работното време, дневната и междуседмичната почивка, принципната забрана за извънредния труд, допустимата продължителност на извънредния труд, свързаните с това изисквания за заплащане, посочва съдът. Съгласно чл. 142, ал. 2 и ал. 4 от Кодекса на труда работодателят може да въведе сумирано изчисляване на работното време, като в този случай работната смяна може да бъде до 12 часа по предварително утвърдени графици, а продължителността на работната седмица да не надвишава 56 часа. При така възприетата политика на отчитане на работното време за един календарен месец то не може да надвишава нормативно установената продължителност по смисъла на чл. 136 КТ, нито да се полага допълнителен труд над 12 часа дневно и 56 часа седмично, посочва съдът.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново