Съдът отхвърли жалбата срещу решение на РИОСВ за завода за каменна вата във Върбовка

Публикувано на пн, 28 Ное. 2022
833 четения

Административният съд във В. Търново остави без разглеждане жалбата срещу решение на РИОСВ, което разрешава двойно увеличение на мащаба на бъдещия завод за каменна вата в село Върбовка без извършването на екологична оценка. Жалбата е на бившия областен управител Людмила Илиева, която в последните си дни на поста поиска решението на екоинспекцията да бъде обявено за нищожно. Молбата ѝ е с дата 4 август тази година и касае решение на предишното ръководство на РИОСВ от април миналата година. В него екоинспекцията посочва, че не се налага екологична оценка, тъй като промененият устройствен план няма да доведе до значително вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
В жалбата на бившия областен управител е посочено, че инвестиционното намерение засяга поземлени имоти, които са собственост на държавата, на обществени организации и частна. А за имотите държавна собственост няма данни за съгласие на съответните държавни органи за промяна на тяхното предназначение. Също така не е променен и Общият устройствен план на Павликени, който не предвижда такива строежи, посочва жалбоподателят.
В определението на Административния съд е посочено, че оспорващият областен управител не претендира да брани държавна собственост и засягане на пряк личен (на държавата) материален интерес в конкретния случай. А от процесуалния му представител е станало ясно, че той се позовава на правомощията на областния управител за защита на националния интерес и на конституционното право на гражданите да живеят в здравословна и екологична среда, като счита, че упражнява тези свои правомощия чрез подадената жалба. Съдът обаче посочва, че защитата на националния интерес се изпълнява чрез провеждане на място, в областта, на държавната политика от областния управител, т.е. чрез изпълнение на административните му правомощия като местен орган на изпълнителната власт. А защита на конституционните права на гражданите може да се осъществява освен само от последните лично, и по линия на т. нар. общ надзор за законност – от прокуратурата, но не и от други организации и администрации. Уточнено е също, че в качеството си на административен орган областният управител няма право да оспорва административни актове, издадени от други административни органи, какъвто е директорът на РИОСВ – В. Търново.
“С оглед на това, определението, с което е даден ход по същество, следва да се отмени и жалбата по настоящото дело да се остави без разглеждане”, се посочва в решението на съда. Определението може да бъде обжалвано пред ВАС.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново